Telefon: +36 56 557 972
E-mail: kertvaros.konyvtar@vfmk.hu