TOP-6.9.2-16-SL1-2017-00001 „Még több ok SzolnOK!”

A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon projekt

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

„A kép hallgat, az emlék mesél, emlék nélkül e kép semmit sem ér…” – Képpel írt várostörténet

A pályázat keretén belül dokumentumgyűjtést szerveztünk. A felhívásunk célja magánszemélyeket megnyerése a tulajdonokukban levő, de várostörténeti vonatkozással rendelkező fényképek és egyéb dokumentumok digitalizálására, valamint a gyűjtött dokumentumok feltárása és bemutatása Szolnok polgárai számára. Aktív alkotói kapcsolatot kívántunk kialakítani a nagyközönség és a könyvtárunk között a digitális korszak adta lehetőségek kihasználásával.

Nem csak intézményünkben, hanem városrészenként egy-egy gyűjtőnap megszervezését azért tartottuk fontosnak, hogy az érdeklődő adatközlők a lakóhelyükhöz közeli helyszíneket könnyen meg tudják közelíteni. Bíztunk benne, hogy nagyobb hajlandóságot mutatnak albumokba rendezett fényképek megmutatására, ha nem kell túl nagy távolságra szállítani azokat az otthonaikból.

Az ehhez szükséges digitalizáló berendezések az intézményünk rendelkezésére álltak, a gyűjtést a könyvtár munkatársai végezték. A külső helyszíneken támaszkodtunk a projektben az egyes városrészért felelős közösségfejlesztő szakemberek segítségére.

A gyűjtött képek digitalizálása mellett interjúkat készítettünk az adatközlőkkel. A fényképekhez kapcsolódó adatokat egy egységesített adatlapon rögzítettük. A szkennelt dokumentumok további felhasználására és közzétételére, betartva a vonatkozó jogszabályokat, egy felhasználási szerződést készítettünk.

Az akció első ütemében, 2019-ben összesen 5 külső helyszínen, valamint nagyon érdeklődésre számot tartó könyvtári programhoz kapcsolódóan 2 alkalommal szerveztünk gyűjtőnapot. Az összesen 7 gyűjtőnap mellett, több magánszemély kereste meg intézményünket, hogy megossza velünk fényképeit. Egy idős hölgyet az otthonában kerestünk fel, aki számos iskolatörténeti és a Szolnoki Népdalkör történetéhez kapcsolódó fényképet engedett át digitalizálásra.

A 2000-es évek elején megjelent helyi folyóirat, a Szolnoki Lap egykori tulajdonosa is jelentkezett, és örömmel vette, hogy digitalizáljuk az újságot. Az egyik legértékesebb dokumentumegység az egykori Kertvárosi Általános Iskola közel 800 fotót tartalmazó fotóarchívuma, amelyet a Verseghy Könyvtár meg is kapott és a Helyismereti gyűjteményben került elhelyezésre.

Az adatközlőkkel készített interjúk során számos, a város históriájához szorosan kapcsolódó egyéni történetet ismerhettünk meg. A mikrotörténelmi adalékok tágították a mi látókörünket. Bízunk benne, hogy a gyűjtött anyag közreadásával sikerül átadnunk ezeket az ismereteket a lokálpatrióta szolnoki közönségnek, illetve az utókor számára is színes képet tudunk nyújtani a város hajdani életéről.

Képpel írt várostörténet

Képes beszámolók a gyűjtőnapokról>>

Eddig összesen 1590 dokumentum került digitalizálásra. Ezeket az elektronikus gyűjteményünkben, a Szolnok Anno blogon mutattuk be, valamint a Szolnok Topotéka adatbázisba vittük fel.

A gyűjtőnapok népszerűsítésére plakátokat készítettünk. Törekedtünk arra, hogy mindig egységes arculattal jelenjenek meg a felhívások. Az arculatot a 2018 őszén létrehozott Szolnok anno dizájn elemeihez igazítottuk. A külső helyszínekre való kitelepüléshez egy hordozható roll up bannert is készítettünk figyelemkeltő célzattal. A Publicumban, a városi programajánlóban hirdettük a könyvtári rendezvények között.

A közösségi médiában (Facebook, Instagram) is hírt adtunk a gyűjtőnapokról, valamint rövid összefoglalókat is közzétettünk a digitalizált dokumentumokról minden alkalommal. Nem csak a Verseghy Könyvtár Facebook oldal követői között, hanem a helytörténeti csoportok tagjainak körében is tetszést váltottak ki a megosztott fényképek. Például a Kertvárosi Általános Iskola egykori diákjainak csoportja sokat segített a közreadott képek beazonosításában is.

Nemcsak az egyes városrészek civil szervezeteit, hanem a közösségi médiában összeszerveződött lokálpatrióta csoportokat (pl. Szolnok a múltban, Szolnok tegnap és ma, Vegyiművek Lakótelep) szeretnénk megnyerni, hogy a dokumentumok gyűjtésében, beazonosításában vagy adatokkal való kiegészítésében működjenek velünk együtt. Hagyományteremtő céllal 2019. március 22-én Virtuális csoportból élő közösség címmel beszélgetést szerveztük a Verseghy Könyvtárban. A közel jövőben folytatni szeretnénk ezt a foglalkozást.

Szolnok Anno emblémájaSzolnok Anno Elektronikus-folyóirat

A Verseghy Ferenc Könyvtár egyik feladatvállalása egy várostörténeti elektronikus folyóirat létrehozása volt Szolnok Anno címmel. 2018 októberében a korábbi helyismereti vonatkozású Szolnoktár weblapot alakítottuk át. A könyvtár Helyismereti gyűjteményére épülő online kiadványban rovatokba rendeztük a különböző tartalmakat. A helyi jeles napokról, kerek jubileumokról készült bejegyzések az Évfordulók, a kuriózumok a Genius loci, a névtárak és az életrajzok pedig a Szolnoki Fejek című rovatba kerülnek. Könyvrecenziók és szolnoki művészeti programok, városi ünnepségek ajánlásai a Könyvespolc és a Művészpáholy rovatban jelennek meg. Az oldalon a várostörténeti fényképgyűjtő akciónk blogja is helyet kapott, ahol a gyűjtőnapokról számolunk be az érdeklődőknek. A tartalom szerkesztésében a Verseghy Könyvtár munkatársai vesznek részt, de közreműködött egy-egy bejegyzés készítésében a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár könyvtárosa, valamint Szolnok Megyei Jogú Város sajtóreferense is.

Rovatonként havonta egy-két bejegyzés készítünk. Nagyobb évfordulók alkalmából 5-nél több cikk készül.

Az oldalnak 2018 őszétől 13 565 látogatója volt. Összesen 36 385 megtekintés történt az elmúlt időszakban. Az oldal statisztikájának elemzéséből kiderül, hogy a távhasználók figyelemmel kísérik az új tartalmak megjelenését.

A város-, illetve megyetörténeti blog célja – a szórakozást és az önművelődést szolgáló színes bejegyzések segítségével – egyúttal felhívni a figyelmet a már évtizedek óta épített adattáraink és elektronikus gyűjteményeinkre is. A cikkek mindig pontos hivatkozást és forrás megjelölést is tartalmaznak, hiperhivatkozásokkal összekötve a könyvtár által épített helyismereti adatbázisokkal.

Szándékunk, hogy a kulturális örökség megőrzése mellett hiteles online adatközlő legyen az oldal. Ezzel elérjük a távhasználók bizalmát, így a jövőben szívesen osszák meg velünk emlékeiket és helyezik el gyűjteményünkben – akár csak digitális letét formájában- saját kortörténeti dokumentumaikat és fényképeiket is.

Szolnok Topotéka

A Verseghy Ferenc Könyvtár 1999 óta épít elektronikus tartalmakat. Munkatársaink folyamatosan fejlesztik az online szolgáltatásainkat az aktuális trendekhez igazodva és felhasználó igényeknek megfelelően. A Képpel írt várostörténet program során gyűjtött közel 2000 kép bemutatásra, valamint a Helyismereti gyűjtemény digitalizált állományának a feltárására egy új adatbázis megvásárlása mellett döntöttünk.

A topotéka helyi történeti források nyilvános gyűjtőhelye online felületen. Elsősorban a magánkézben őrzött személyes iratok, gyűjtemények, családi fotók, hagyatékok megőrzésének jelentőségére kívánják felhívni a figyelmet az üzemeltetők. Jelenleg 11 ország több mint 220 közösség múltjának és jelenének digitalizált képi- és hanganyagai érhetők el mindenki számára e felhasználóbarát adatbázis segítségével. A topotéka tehát egyszerre több dokumentumtípus (szöveg, kép, hang) kezelésére is alkalmas, könnyen használható felülettel rendelkezik. A dokumentumokat időben és térben is el tudjuk helyezni egy idővonal és egy térkép segítségével. Interaktív, a felhasználó a saját információival is ki tudja egészíteni a képek leírását.

2019 szeptemberében született megállapodás a Topotheque nemzetközi programot üzemeltető Icarus szervezet és intézményünk között önálló szolnoki topotéka gyűjtemény létrehozásáról (http://szolnok.topoteka.net).