1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 I. Elérhetőségi adatok
1. Hivatalos név Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2. Székhely Szolnok, Kossuth tér 2.
3. Postacím 5001 Szolnok, Postafiók 139.
4. Telefonszám +36 56 510 110
5. Faxszám +36 56 510 114
6. Központi elektronikus levélcím titkarsag@vfmk.hu
7. A honlap URL-je www.vfmk.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége Verseghy Ferenc Könyvtár
Cím: Szolnok, Kossuth tér 2.
Telefon: +36 56 510 110
Telefax: +36 56 510 114
Honlap: https://vfmk.hu/verseghy-konyvtar/

Hild Viktor Könyvtár és Közösségi Tér
Cím: Szolnok, Karczag László u. 2.
Telefon: +36 56 523 000
Honlap: https://vfmk.hu/hild-konyvtar/

Szandaszőlősi Művelődési Ház és Fiókkönyvtár
Cím: Szolnok, Simon Ferenc út 32.
Telefon: +36 56 240 885
Honlap: https://vfmk.hu/szandaszolosi-muvelodesi-haz/

Kertvárosi Közösségi Tér és Fiókkönyvtár
Cím: Szolnok, Napsugár u. 59.
Telefon: +36 56 523 008
Honlap: https://vfmk.hu/kozmuvelodesi-egysegek/kertvarosi-kozossegi-haz/

Pletykafalu Fiókkönyvtára és Közösségi Tere
Cím: Szolnok, Abonyi út 36.
Telefon: +36 20 367 9873
Honlap: https://vfmk.hu/fiokkonyvtarak/abonyi-ut/

Tallinn Városrész Fiókkönyvtára
Cím: Szolnok, Balogh Béla út 14.
Telefon: +36 20 367 9873
Honlap: https://vfmk.hu/fiokkonyvtarak/tallinn/

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Verseghy Ferenc Könyvtár
Litkei-Nyíri Anita, szolgáltatási vezető
Balogné Szabó Anita, közönségkapcsolati vezető
Hild Viktor Könyvtár
Gálné Weigert Éva, fiókkönyvtári vezető
Mihályi Anikó, közművelődési csoportvezető
Szandaszőlősi Művelődési Ház
Kiss Edit, közművelődési vezető
10. Az ügyfélfogadás rendje Verseghy Ferenc Könyvtár nyitvatartása

Hild Viktor Könyvtár és Közösségi Tér nyitvatartása

Szandaszőlősi Művelődési Ház és Fiókkönyvtár nyitvatartása

Kertvárosi Közösségi Tér és Fiókkönyvtár nyitvatartása

Pletykafalu Fiókkönyvtára és Közösségi Tere nyitvatartása

Tallinn Városrész Fiókkönyvtára nyitvatartása

II. A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája https://cloud.vfmk.hu/index.php/s/szervezeti-abra-2022-10-31

III. A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége Gacov Katalin, igazgató
Telefon: +36 56 510 111
Fax: +36 56 510 114
Postacím: 5001 Szolnok, Postafiók 139.
E-mail: igazgato@vfmk.hu
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége Balogné Szabó Anita, közönségkapcsolati vezető
Telefon: +36 56 510 113; +36 30 604 3568
Fax: +36 56 510 114
Postacím: 5001 Szolnok, Postafiók 139.
E-mail: balogne@vfmk.hu
Balázs Ildikó, minőségirányítási vezető

Telefon: +36 56 510 110 mellék: 50; +36 20 405 0392
Fax: +36 56 510 114
Postacím: 5001 Szolnok, Postafiók 139.
E-mail: ibalazs@vfmk.hu
Kiss Edit, közművelődési vezető

Telefon: +36 56 424 330; +36 20 473 2473
Fax: +36 56 424 330
Postacím: 5008 Szolnok, Simon Ferenc út 32.
E-mail: kiss.edit@vfmk.hu
Litkei-Nyíri Anita, szolgáltatási vezető
Telefon: +36 56 510 115; +36 20 367 9649
Fax: +36 56 510 114
Postacím: 5001 Szolnok, Postafiók 139.
E-mail: nyiria@vfmk.hu
Gálné Weigert Éva, fiókkönyvtári vezető
Telefon: +36 56 523 007; +36 20 367 3457
Fax: +36 56 510 114
Postacím: 5000 Szolnok, Karczag László u. 2.
E-mail: galneeva@vfmk.hu
Kovácsné Volter Ildikó, osztályvezető (Üzemeltetési osztály)
Telefon: +36 56 510 120
Fax: +36 56 510 114
Postacím: 5001 Szolnok, Postafiók 139.
E-mail: kovacsnevi@vfmk.hu
Máté Ágnes, osztályvezető (Állománygyarapítási és feldolgozó osztály)
Telefon: +36 56 510 119
Fax: +36 56 510 114
Postacím: 5001 Szolnok, Postafiók 139.
E-mail: matea@vfmk.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Az intézmény felügyelete vagy ellenőrzése alatt más közfeladatot ellátó szerv nem áll. Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Az intézmény tulajdonában vagy részvételével más gazdálkodó szervezet nem működik. Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.

1.4. Közalapítványok

I. A szerv által alapított közalapítványok

Az intézmény felügyelete vagy ellenőrzése alatt közalapítvány nem működik. Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.

1.5. Lapok

I. Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Kaptár. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei könyvtárak híradója
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége Név: Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Telefon: +36 56 510 110
Fax: +36 56 510 114
Földrajzi hely: Szolnok
Postacím: 5001 Szolnok, Postafiók 139.
E-mail: knora@vfmk.hu
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Károly Nóra

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, honlapjának címe Az alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Telefon: +36 56 503 503
Fax: +36 56 503 504
E-mail: szolnokph@ph.szolnok.hu
Honlap: https://info.szolnok.hu/
A költségvetési szerv irányító szerve és székhelye:
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Egyéb adatok: https://info.szolnok.hu/
A költségvetési szerv fenntartó szerve és székhelye:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Telefon: +36 56 503 503
Fax: +36 56 503 504
E-mail: szolnokph@ph.szolnok.hu
Honlap: https://info.szolnok.hu/
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Kulturális, Ifjúsági, Köznevelési és Sport Osztály
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Telefon: +36 56 503 503
Fax: +36 56 503 504
E-mail: szolnokph@ph.szolnok.hu
Honlap: https://info.szolnok.hu/
Ügyfélfogadási rend ld: https://info.szolnok.hu/ugyfelfogadas-m202

1.7. Költségvetési szervek

Az intézmény költségvetési szervet nem alapított. Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Alapító okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Gyűjtőköri szabályzat

Küldetésnyilatkozat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Könyvtárakat érintő hatályos jogszabályok

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A közfeladatot ellátó szerv hatósági ügyekben nem jár el.  Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.

III. Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Könyvtári és közművelődési szolgáltatások
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Tartalmi leírását ld: Szervezeti és Működési Szabályzat

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Könyvtárhasználati szabályzat

Közművelődési intézményegységek házirendje

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Könyvtárhasználati szabályzat 3. sz. melléklet

IV. A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzéke Corvina integrált könyvtári rendszer
Adatkezelés
– célja: könyvtári állomány és kölcsönzési nyilvántartás
– jogalapja: 1997. évi CXL. törvény
– időtartama: visszavonásig
Érintettek köre: könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő személyek
Adatok forrása:
-felhasználói adatok: önkéntes hozzájáruláson alapuló – adatszolgáltatás
könyvtári állomány: MSZ 3424, MSZ 3440 és más szabványok alapján 
TextLib integrált könyvtári rendszer
Adatkezelés
– célja: könyvtári állomány és kölcsönzési nyilvántartás
– jogalapja: 1997. évi CXL. törvény
– időtartama: visszavonásig
Érintettek köre: könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő személyek
Adatok forrása:
-felhasználói adatok: önkéntes hozzájáruláson alapuló – adatszolgáltatás
könyvtári állomány: MSZ 3424, MSZ 3440 és más szabványok alapján 
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái – könyvtári dokumentumokat leíró adatok (cím- szerzőségi, kiadási, megjelenési és tartalmi leíró adatok)
– felhasználói adatok (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, állandó lakhelye, e-mail-cím, telefonszám)
– intézményi adatok (név, székhely, postacím, adószám?)
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja A felhasználói és intézményi adatok titkosan kezelendőek.
A könyvtári dokumentumokat leíró adatok a könyvtári rendszer nyilvános felületein (OPAC) vagy az intézmény honlapján keresztül bárki számára hozzáférhetőek.
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Könyvtárhasználati szabályzat 6. sz. melléklet

V. Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Kaptár. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei könyvtárak híradója

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény hírlevele

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Kaptár: a vármegye könyvtárainak, könyvtárosainak beszámolói az intézmények, szervezetek eseményeiről, módszertani ajánlók

Hírlevél: az intézmény programjainak ajánlója

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Digitális formában az intézményi weboldaltól letölthető:

Kaptár

Hírlevél

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye Digitális formában ingyenes

VI. Döntéshozatal, ülések

A közfeladatot ellátó szerv nem testületi szerv. Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása A közfeladatot ellátó szerv nem testületi szerv. Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok A közfeladatot ellátó szerv jogszabályokat nem alkot, nem tervez. Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A közfeladatot ellátó szerv önkormányzati határozatokat nem alkot, előterjesztéseket nem tervez. Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

VIII. Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk A közfeladatot ellátó szerv jelen időszakban pályázatot nem írt ki. Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.

IX. Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A közfeladatot ellátó szerv által közzétett aktuális hirdetmények, közlemények a weboldalunk kezdőlapján https://vfmk.hu/ olvashatóak, a régebbi közlemények pedig az Archívum almenüpontban, havi bontásban találhatóak.

X. Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Az intézménnyel kapcsolatos közérdekű adatok az igazgatósághoz eljuttatott telefonon keresztüli, írásos vagy elektronikus kéréssel igényelhetőek.

A közérdekű adat iránti igény beérkezését követő nyolc munkanapon belül az igazgatóság az adatkérést teljesíti, vagy annak megtagadása okáról értesíti az adatkérőt. Egy időben történt, nagy tömegű adatigénylés esetén ez a határidő újabb 8 munkanappal meghosszabbítható.

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Igazgatósága
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Postacím: 5001 Szolnok, Postafiók 139.
Földrajzi helye: Szolnok, Kossuth tér 2.
Telefonszám: +36 56 510 110
Fax: +36 56 510 114
E-mail: titkarsag@vfmk.hu
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Pintér Tamás
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Közérdekű statisztikai adatok az intézmény honlapján
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.

XI. Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista A közfeladatot ellátó szerv vonatkozásában nincs előírt különös közzétételi lista. Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista A közfeladatot ellátó szerv vonatkozásában nincs előírt egyedi közzétételi lista. Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok az intézmény honlapján

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai A közétételi időszakban vizsgálat nem történt. Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai A közétételi időszakban vizsgálat nem történt. Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

V. Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Közérdekű statisztikai adatok az intézmény honlapján

A működés legfontosabb statisztikai adatai és változásuk az intézmény honlapján

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetései az intézmény honlapján

II. Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói A közfeladatot ellátó szerv számviteli beszámolói az intézmény honlapján

III. A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói A közfeladatot ellátó szerv éves munkatervei és beszámolói az intézmény honlapján

3.3. Működés

I. A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámát és személyi juttatásait a mindenkori éves költségvetés tartalmazza. 
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatott vezetők személyi juttatásait a mindenkori éves költségvetés tartalmazza.
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak személyi juttatásait a mindenkori éves költségvetés tartalmazza. 

II. Támogatások

A közétételi időszakban a közfeladatot ellátó szerv vonatkozásában költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési fejlesztési támogatás nem történt. Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.

III. Szerződések

A közétételi időszakban a közfeladatot ellátó szerv vonatkozásában az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéskötés nem történt. Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.

IV. Koncessziók

A közfeladatot ellátó szerv vonatkozásában nem történt koncesszió. Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.

V. Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) a közétételi időszakban ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű támogatás nem történt. Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések az intézmény honlapján

VII. Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről A közfeladatot ellátó szerv vonatkozásában nincs előírt közbeszerzési kötelezettség. Az adott közérdekű adatok közlése nem releváns.