Gálné Weigert Éva

gyermekkönyvtáros, könyvtárvezető

Gyermekolvasó-szolgálat
Telefon: +36 56 523 007
Mobil: +36 20 367 3457
E-mail: galneeva@vfmk.hu

Engel Aranka

helyismereti könyvtáros

Olvasószolgálati osztály
Helyismereti és digitalizációs csoport
Telefon: +36 56  510 110 mellék:31
E-mail: ari@vfmk.hu

Eszenyi Anita

csoportvezető

Olvasószolgálati osztály
Kölcsönző csoport
Telefon: +36 56  510 110 mellék: 26
E-mail: anita@vfmk.hu

Női könyvtáros avatár

Telefon: +36 56 510 120
E-mail: kovacsnevi@vfmk.hu

Email:  abonyi.konyvtar@vfmk.hu

technikai munkatárs

Üzemeltetési osztály
Telefon: +36 56 510 116

Női könyvtáros avatár

tájékoztató könyvtáros

Felnőttolvasó-szolgálat
Telefon: +36 56 557 972
Mobil: +36 20 367 8613
E-mail: acsne.bogi@vfmk.hu

Férfi könyvtáros avatár

digitális tartalomfejlesztő

Telefon:+36 56 523 002
Mobil: +36 20 367 8613
E-mail: duvancic@vfmk.hu

Molnár Gyöngyi

könyvtáros

Állománygyarapítási és feldolgozó osztály
Telefon: +36 56  510 118
E-mail: molnargyongyi@vfmk.hu

gyermekkönyvtáros

Gyermekolvasó-szolgálat
Telefon: +36 56 523 007
Mobil: +36 20 367 3457
E-mail: era.farkasne@vfmk.hu