Titkárság
Telefon: +36 56 510 116
E-mail: titkarsag@vfmk.hu