A Verseghy Ferenc Könyvtár Jász-Nagykun-Szolnok megye legnagyobb közgyűjteménye. Szolgálandó közönsége minden tagja számára biztosít könyvtári szolgáltatást, élethelyzetüknek megfelelő tudásbázist, szükségleteiknek megfelelő információkat.
A vezetés és a munkatársak elkötelezettek a minőségi szolgáltatások nyújtása, a tudatos, cél- és eredményorientált munkavégzés iránt. Valljuk, hogy az energikus, kiváló szakmai munkára törekvő szervezet képes a partnereivel olyan kapcsolatot fenntartani, amely megelégedést vált ki.
Könyvtárunk minőségmenedzsment tevékenysége a teljes körű minőségirányítási rendszer (TQM – Total Quality Management) elvei alapján történik.
A minőségcélok elérése érdekében a könyvtár vezetése

  • működteti a Minőségirányítási Tanácsot, mely a minőségmenedzsment tevékenységének segítésére alakult testület,
  • lehetőséget biztosít partnerei számára a véleménynyilvánításra, azokat vizsgálja, és indokolt esetben beilleszti az intézmény munkafolyamataiba,
  • törekszik a kor elvárásainak megfelelően fejleszteni a könyvtár szolgáltatásait, gyűjteményét, és olyan tárgyi, technikai feltételeket kialakítani, amelyek biztosítják a nyugodt, kulturált környezetet a kikapcsolódáshoz, a tanuláshoz,
  • folyamatosan képezi munkatársait, hogy képesek legyenek alkalmazkodni az új kihívásokhoz,
  • kommunikációs tevékenysége során törekszik az intézmény életében történő eseményeket, közérdekű információkat, elért eredményeket minél szélesebb körben megosztani,
  • tevékenységét a szakmai elvárásoknak és a használók igényeinek megfelelően folyamatosan fejleszti, szabályozott keretek között, rendszeresen dokumentálva végzi, ügyelve az érvényben lévő jogszabályok betartására és betartatására,
  • megfelelő motivációs rendszer kiépítésével garantálja, hogy minden munkatárs a tőle telhető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtja, betartva A magyar könyvtárosság etikai kódexében és a könyvtár Minőségpolitikai nyilatkozatában foglaltakat.

Szolnok, 2017. május 16.

Czakóné Gacov Katalin
igazgató

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Minőségpolitikai nyilatkozata [PDF]