A Verseghy Ferenc Könyvtár Jász-Nagykun-Szolnok vármegye legnagyobb közgyűjteménye. Szolgálandó közönsége tagjai számára biztosít könyvtári és közművelődési szolgáltatást, élethelyzetüknek megfelelő tudásbázist, szükségleteiknek megfelelő információkat.

A vezetés és a munkatársak elkötelezettek a minőségi szolgáltatások nyújtása, a tudatos, cél- és eredményorientált munkavégzés iránt. Valljuk, hogy az energikus, kiváló szakmai munkára törekvő szervezet képes a partnereivel olyan kapcsolatot fenntartani, amely megelégedést vált ki.

Intézményünk minőségmenedzsment tevékenysége a teljes körű minőségirányítási rendszer (TQM – Total Quality Management) elvei alapján történik.

A minőségcélok elérése érdekében a könyvtár vezetése

  • működteti a Minőségirányítási Tanácsot, mely a minőségmenedzsment tevékenységének segítésére alakult testület;
  • lehetőséget biztosít partnerei számára a véleménynyilvánításra, azokat vizsgálja, és indokolt esetben beilleszti az intézmény munkafolyamataiba;
  • törekszik a kor elvárásainak megfelelően fejleszteni az intézmény szolgáltatásait, gyűjteményét, és olyan tárgyi, technikai feltételeket kialakítani, amelyek biztosítják a nyugodt, kulturált környezetet a kikapcsolódáshoz, a tanuláshoz;
  • folyamatosan képezi munkatársait, hogy képesek legyenek alkalmazkodni az új kihívásokhoz;
  • kommunikációs tevékenysége során törekszik az intézmény életében történő eseményeket, közérdekű információkat, elért eredményeket minél szélesebb körben megosztani;
  • tevékenységét a szakmai elvárásoknak és a használók igényeinek megfelelően folyamatosan fejleszti, szabályozott keretek között, rendszeresen dokumentálva végzi, ügyelve az érvényben lévő jogszabályok betartására és betartatására;
  • megfelelő motivációs rendszer kiépítésével garantálja, hogy minden munkatárs a tőle telhető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtja, betartva A magyar könyvtárosság etikai kódexében, A közművelődési szakemberek etikai kódexében és a könyvtár Minőségpolitikai nyilatkozatában foglaltakat.

Szolnok, 2023. szeptember 14.

Czakóné Gacov Katalin
igazgató