Kádár Jánosról és a Kádár-korszakról szóló szakkönyvek a Verseghy Könyvtár gyűjteményében

1971 : egy tipikus kádári év?

Babiczky László:  Szabadság tér 17.

Bächer Iván: Idegen ország

Balla Bálint: Szociológia és kultúra

Baráth Magdolna: A szovjet tényező : szovjet tanácsadók Magyarországon

Barnás Ferenc: A kilencedik

Berecz János: Kádár élt… : “Aki nincs ellenünk…”

Berkesi András: Barátok

Berkesi András: Játék a tisztességgel

Bertalan Péter:  Az “ellenállástól” a kompromisszumig : az állam és az egyházak küzdelme a Kádár-korszakban, 1957-1968

Bertalan Péter: Az Opus Deitől a Provida Materig : állambiztonsági hálózatok és egyházi kisközösségek

Bezsenyi Tamás:A szocializmus bűnbarlangjai avagy addig bűnözünk, míg Kádár él

Bodor Sarolta: Az akasztófa árnyékában : ítélet Jobb László és társai perében : abszurd-időutazás

Borvendég Zsuzsanna: A cég megnyertjei, a megnyertek cégei : titkosszolgálati vállalatalapítások és valutakitermelés a Kádár-rendszer idején

Borvendég Zsuzsanna:  A hálózat pénze : [Magyarország kirablásának megszervezése]

Borvendég Zsuzsanna:  Az “impexek” kora : külkereskedelmi fedéssel folytatott pénzkivonás a “népgazdaságból” a Kádár-rendszer idején az állambiztonsági iratok tükrében

Borvendég Zsuzsanna: A kádári Magyarország titkos élete

Búvópatakok : a jobboldal és az állambiztonság, 1945-1989

Csatári Bence: Nekem írod a dalt : a könnyűzenei cenzúra a Kádár-rendszerben

Csath Magdolna: Rendszerváltás a gazdaságban avagy hogyan tűnt el a magyar ipar?

Csernok Attila: A komáromi pontonhíd

Egy diktatúra hagyatéka : állambiztonsági iratok és történetek

Diplomácia, hírszerzés, állambiztonság

Dlusztus Imre: Kínai vaddisznók

Dulai Péter: Gyilkosság a panel tetején : minősített élet elleni bűncselekmények a Kádár-korszakban

Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban : tanulmánykötet

Feitl István: Az államszocialista korszak álparlamentje

Fenákel Judit: K-vonal
Földes György:  Kádár János
Földes György: Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai, 1956-1988
Fülöp Tiborné: Régi dolgok, nehéz sorsok az ’50-es évektől napjainkig
Gervai András: Fedőneve: “szocializmus” : művészek, ügynökök, titkosszolgák
Góralczyk, Bogdan: Magyar törésvonala
Grósz Károly: Kiállni a politikáért, tenni az országért! : Grósz Károly beszéde a budapesti pártaktíván, 1988. november 29.
Gyarmati György: A Király-hágón innen és túl : tanulmányok nem csak Korunk-belieknek
Hamis gulyás : új megközelítések a szocialista Magyarország gazdaság- és társadalomtörténetéhez

Herczog Noémi (kritikus) Kuss! : feljelentő színikritika a Kádár-korban

Hodosán Róza Szamizdat történetek

Huszár Tibor: Az elittől a nómenklatúráig : az intézményesített káderpolitika kialakulása Magyarországon : 1945-1989

Így éltünk, 1980 : képes riport egy időutazásról

Kárpáti Sándor: Miért adtuk föl? : Tanúvallomások a Kádár-korszakról

Kérdések és válaszok a Kádár-korról

Kerékgyártó István: Makk ász az Olajfák hegyén

A kettős beszéden innen és túl : művészet Magyarországon, 1956-1980

Kis állambiztonsági olvasókönyv : Október 23. – március 15. – június 16. a Kádár-korszakban

Komoróczy Emőke, G. :A “tűrt” és “tiltott” határán : az elmúlt félszázad háttérbe szorított alkotóiról

Kondor Attila Csaba: Iparpolitika és Budapest a Kádár-korszakban : “a mechanizmus fojtogat bennünket”

Kormos Valéria: Álomszövők : nőnek lenni a Kádár-korban

Kovai Melinda: Lélektan és politika : pszichotudományok a magyarországi államszocializmusban, 1945-1970

Krahulcsán Zsolt: A párt belügye : a politikai rendőrség és az MSZMP a korai Kádár-korszakban : 1956-1962

Kulcsár István:Szexmentes övezet : [tudósítások az átkosból]

Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban : gyűjtemények története

Lajta Erika: A Pompadour szocialista brigád

Madarász Imre: Antiretró : portrék és problémák a pártállami korszak irodalmi és tudományos életéből

Marafkó László: Lapzárka : szerkesztői emlékek a Kádár-korszakból

Medgyesi Konstantin: Apagyilkosság : Kádár János és Grósz Károly küzdelme

Mester Ákos Ki ül a székbe? : Tizenkét érdekes ember

Mindennapok Rákosi és Kádár korában : új utak a szocialista korszak kutatásában

Mit kezdjünk vele? : Kádár János : 1912-1989

Rendszerváltás és Kádár-korszak

Restauráció vagy kiigazítás : A kádári represszió intézményesülése, 1956-1962

Szegő András:  Magánybeszélgetések

Szigorúan bizalmas : dokumentumok a Nemzeti Színház Kádár-kori történetéhez

Tóth Eszter Zsófia: Csemege ajándékkosár : fogyasztás és zene a Kádár-korszakban
Tóth Eszter Zsófia:  “Puszi Kádár Jánosnak” : munkásnők élete a Kádár-korszakban mikrotörténeti megközelítésben
Tóth Eszter Zsófia: Szex és szocializmus avagy “Hagyjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának”?

Tükörszilánkok : Kádár-korszakok a személyes emlékezetben

Az ügynök arcai : mindennapi kollaboráció és ügynökkérdés

Varga Ágota: Aczél-történetek : beszélgetések tiltott, tűrt és támogatott kortársakkal Aczél Györgyről és a Kádár-korszakról