Könyvajánló a történész munkáiból, a Verseghy Könyvtár gyűjteményéből

Az 1947-es párizsi békeszerződés. Budapest, 2006

A 20. század képes története : Magyarország története – világtörténet. Budapest, 2007

A 20. század rövid története. Budapest, 2007

Bethlen István : politikai életrajz

Clio bűvöletében : magyar történetírás a 19-20. században – nemzetközi kitekintéssel. Budapest, 2011

A Duna-Tisza köze hatalmi-politikai viszonyai 1918-19-ben

Ellenforradalom és konszolidáció : A Horthy-rendszer első tíz éve

Erdély elvesztése : 1918-1947. Budapest, 2018

Gróf Bethlen István politikai pályája, 1901-1921. Budapest, 1987

A Harmadik Magyar Köztársaság, 1989-2009

Helyünk és sorsunk a Duna-medencében

Hetven év : egotörténelem, 1951-2021.

Honmentők, honvesztők

A Horthy-korszak : válogatott tanulmányok

Magyar rebellisek

Magyar sorsfordulók, 1920-1989

Magyarország belépése a háborúba avagy Ki bombázta Kassát?

Magyarország története

Magyarország története a XX. században. Budapest, 1999

A múlt arcai : történelem, emlékezet, politika

Múltról a mának : tanulmányok és esszék a magyar történelemről

A nagy háború és az 1918-1919-es magyarországi forradalmak : válogatott tanulmányok

Nemzet, állam, régió : tanulmányok Erdélyről és a Kárpát-medence interetnikus kapcsolatairól a 19-20. században

Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században. Budapest, 1998

Rendszerváltás Magyarországon

A trianoni békeszerződés. Budapest, 2001

Volt egyszer egy rendszerváltás