A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 18/2023. (04.30.) számú szabályzata  – A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény könyvtárhasználati szabályzata alapján

A könyvtár az állományába tartozó illetve az olvasó által behozott dokumentumokról – amennyiben ez szerzői jogokat nem sért – használói részére másolatot készít. A másolatszolgáltatásért a könyvtár a 6. számú mellékletben rögzített térítési díjat kéri.
Speciális kérések esetén szintén a mellékletben megállapított térítési díjakat kell alkalmazni