Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás
Amennyiben a használó a tájékoztatást írásban kéri, ill. ahhoz nem elsősorban a tájékoztatás célját
szolgáló kiadványokat, információhordozókat is fel kell használni (pl. rejtett bibliográfiák, folyóiratok
éves tartalommutatói stb.), annak elvégzéséért a Könyvtárhasználati szabályzat 6. számú melléklet szerinti térítési díjat kell
fizetnie.

A könyvtár és a használó előzetesen megállapodik a feladatban és a fizetendő díjban.

Az írásos (nyomtatott) bibliográfiák, irodalomkutatások elkészítésének díja minimálisan 1.000,- Ft.
A könyvtár a ténylegesen felmerült költségeit felszámolja.
Együttműködési megállapodás alapján az AOSZ kártyával rendelkező autizmussal érintett személyek részére a szolgáltatás ingyenes.

Témafigyelés
A használók igénye alapján a könyvtár témafigyelést vállal az előfizetett hírlapokból és folyóiratokból. Megállapodás csak a téma pontos megfogalmazása és a figyelendő dokumentumok tételes felsorolása esetén köthető. A szolgáltatásért a Könyvtárhasználati szabályzat 6. számú melléklet szerinti térítési díjat kell fizetni.
A könyvtár csak érvényes megállapodás (olvasó – könyvtáros aláírásával) esetén végzi el a munkát.

A témafigyelések után fizetendő díj megállapítása a témától és a határidőtől függően változik. A minimális összeg 1.000,- Ft. A könyvtár a ténylegesen felmerült költségeit felszámolja.
Együttműködési megállapodás alapján az AOSZ kártyával rendelkező autizmussal érintett személyek részére a szolgáltatás ingyenes.