Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata fontosnak tartja a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtését, a családbarát szemlélet kialakítását, működtetését mind a hivatalban, mind az önkormányzat intézményeiben, valamint elkötelezett abban, hogy segítse és kiemelje mindazon intézmények, vállalatok munkáját, akik e szemlélet kialakításáért hajlandók tenni. Az értékteremtés és példamutatás elismeréseként az Önkormányzat pályázatot hirdetett a “Szolnok Családbarát Munkahelye” címe elnyerésére.

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény pályázatot nyújtott be a kiírásra, amely pozitív elbírálásban részesült és 2022. június 15-én Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata „Szolnok Családbarát Munkahelye” elismerő címet adományozott az intézmény számára. Az ünnepélyes díjátadóra Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában került sor.

Az átvett díszoklevéllel az intézményben folyó családbarát gyakorlatot, a munka-magánélet összhangjának megteremtését célzó tevékenységek kialakítását értékelte és ismerte el a város.

“A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény egyik legfontosabb erőforrása az itt dolgozó kulturális szakembergárda, hiszen nekik köszönhető, hogy a látogatók szívesen térnek be tereinkbe. Egyik legnagyobb értékünk, hogy figyelmesen, türelmesen, kedvesen fordulunk hozzájuk. Ezt a legkönnyebb akkor megtennünk, ha mi magunk is kiegyensúlyozottak vagyunk. Mivel időnk nagy részét a munkahelyen, a munkatársakkal töltjük, nem mindegy, hogyan érezzük itt magunkat.  Annak érdekében, hogy a kollégák mindig jó hangulatban legyenek, elengedhetetlen, hogy a munka és a magánélet összhangja rendben legyen.” – Czakóné Gacov Katalin, igazgató