Összeállítás a Verseghy Könyvtárban megtalálható művekből

Művei

Arany János és Petőfi Sándor levelezése. Budapest, 2018.

Arany János és Petőfi Sándor levelezése prózában, versben. Budapest, 1995

Petőfi Sándor: 1848 márczius 15-én elmondott “Talpra magyar!”-ja e nap ötvenedik évfordulójának ünnepére a költő korábbi és későbbi harczdalaival. Budapest, 1898

Petőfi Sándor: Az apostol (több kiadásban)

Petőfi Sándor: Anyám tyúkja (több kiadásban)

Petőfi Sándor: Arany Lacinak (több kiadásban)

Petőfi Sándor: Bolond Istvók (több kiadásban)

Petőfi Sándor: Czipruslombok Etelke sírjáról. Budapest, 1921

Petőfi Sándor: Dalaim : anthológia Petőfi Sándor legszebb költeményeiből. Gyoma, 1921

Petőfi Sándor elbeszélő költeményei. Budapest, 1977

Petőfi Sándor: János vitéz (több kiadásban)

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (több kiadásban)

Petőfi költeményei. Budapest, 1992

Petőfi Sándor levelei. Budapest, 1997

Petőfi Sándor: Nem ért engem a világ! : Petőfi Sándor füveskönyve. Szeged, 2010 

Petőfi Sándor összes költeményei. Budapest, 1892-1893

Petőfi Sándor összes prózai művei és levelezése. Budapest, 1960

Petőfi Sándor összes versei. Budapest, 2022

Petőfi Sándor: Sors, nyiss nekem tért… : válogatott versek. Déva, 2017

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem : válogatott versek. Szentendre, 1994

Petőfi Sándor Szülőföldemen című verse különböző népek nyelvén. Kiskunfélegyháza, 2009

Petőfi Sándor versei Pion István válogatásában. Budapest, 2017

Életrajz

Békés István: Petőfi nyomában. Budapest, 1952

Bodolay Géza: Petőfi diáktársaságai. Budapest, 1973

Borzák Tibor: Rokonom, Petőfi. Kecskemét, 2016

Dienes András:  A fiatal Petőfi : A költő származása és életútja 1838 nyaráig. Budapest, 1968

Dienes András: Az utolsó év : Petőfi és a szabadságharc. Budapest, 1962

Fekete Sándor: Így élt a szabadságharc költője. Budapest, 1972

Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza. Budapest, 1896

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete. Budapest, 2008

Makkai Ádám: Úristen! Engedj meghalni! : Petőfi Sándor pokoljárása és megidvezülése : val(lát)omások. Budapest, 2021

Szilágyi Márton: A magyar romantika ikercsillagai : Jókai Mór és Petőfi Sándor. Budapest, 2021

Irodalomtörténet. Műelemzések

Elekfi László: Petőfi verseinek mondattani és formai felépítése, különös tekintettel az aktuális mondattagolásra. Budapest, 1986

Endrődi Sándor: Petőfi napjai a magyar irodalomban, 1842-1849. Budapest, 1972

Fenyves Marcell. Petőfi : Verselemzések és olvasókönyv. Nagykovácsi, 2002

Fried István: Petőfi-versek elemzése. Budapest, 1978

Alekszandr Gerskovics: Petőfi és a színház. Budapest, 1980

Petőfi-szótár : Petőfi Sándor életművének szókészlete. Budapest, 1973