Gyűjtőkörünkbe tartozik minden olyan dokumentum, amely Jász-Nagykun-Szolnok megyére és polgáraira vonatkozó információt tartalmaz. A könyvtár gyűjti a helyi kiadású, helyi nyomdák és helyi szerzők által előállított és írt kiadványokat.
 • könyvek
 • kéziratok
 • szakdolgozatok
 • térképek
 • időszaki kiadványok
 • hangzó és audiovizuális dokumentumok
 • fényképek
 • aprónyomtatványok
 • plakátok
 • képes levelezőlapok
 • mikrofilmek
 • megyei közgyűlés jegyzőkönyvei
 • Szolnok város önkormányzati jegyzőkönyvei
 • CD-ROM-ok
A helyismereti információ iránti kérések nagyobbik része a tudományos kutatómunkával, lakóhelyünk történelmével, régészetével, néprajzával kapcsolatos. De olyan kérdésekhez is segítséget nyújthat a gyűjtemény, mint az iskolai oktatás, a honismereti mozgalom, művészeti és publicisztikai tevékenység; mindennapi és közéleti tájékozódás, idegenforgalom, turizmus valamint a családfakutatás.