Könyvtárunk törekvése, hogy minél gazdagabb szolgáltatással álljon rendelkezésre minden olyan területen, ahol segíteni tudja a megye fiataljait szűkebb hazánk minél alaposabb megismerésében. Fontos szerepet kap ezért könyvtárunkban a helytörténet, kiemelten a helyi irodalom és a honismeret népszerűsítése. Az alábbi témakörökben állítottunk össze 45 perces, vetítéssel kísért foglalkozásokat:
  • Jász-Nagykun-Szolnok megye 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején
A tavaszi hadjárat megyebeli helyszíneit mutatjuk be. A szolnoki és a cibakházi ütközetek mellett a tiszafüredi és a jászberényi főhadiszállás, valamint a helyi hadikórházak története is bemutatásra kerül. Diavetítéssel illusztrált előadás keretén belül ismertetjük a hadműveletek kiemelkedő alakjait és eseményeit.
Letölthető prezentáció >>
  • Szolnok, 1944
A második világháború szolnoki vonatkozású hadtörténeti eseményeit (német megszállás, deportálás, bombázások stb.) kívánjuk feleleveníteni. Bemutatjuk a mártírok emlékének állított helyi emlékhelyeket is.
Letölthető prezentáció >>
  • Szolnok, 1956
Az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi történéseit megelevenítő előadás. Korabeli források, felvételek és visszaemlékezések bemutatásával teszünk múltbéli sétát Szolnok utcáin. A forradalmi események emlékét őrző mementók is ismertetésre kerülnek.
Letölthető prezentáció >>
  • Verseghy Ferenc és szolnoki kultusza
A szolnoki születésű nyelvész és költő életrajzát és munkásságát bemutató előadás, melyet kiegészítettünk Verseghy nevét viselő helyi rendezvények és kulturális intézmények, valamint a Szolnokon található emlékhelyeket ismerteti.
Letölthető prezentáció >>
  • Szolnok az irodalomban, szolnoki irodalom
Az irodalmi várostörténeti előadásokban magyar irodalmi nagyságok Szolnokhoz kötődő műveit (pl. Tinódi Sebestyén, Jókai Mór, Illyés Gyula), valamint a helyi kötődésű alkotók (pl. Verseghy Ferenc, Szathmáry György) munkásságáról szóló összeállítás.
Letölthető prezentáció >>
  • Kortárs szolnoki irodalom
Az irodalmi előadásokban 20-21. századi helyi kötődésű alkotók (pl. Rékasy Ildikó, Jenei Gyula, Serfőző Simon, P. Nagy István) és irodalmi műhelyek (pl. Eső) munkásságát bemutató előadás.
Letölthető prezentáció >>
  • Jász-Nagykun-Szolnok megye zenetörténete
A Jászság és a Nagykunság népzenei hagyományait és a megyénk hírnevét öregbítő – országosan is ismert – zeneművészek (pl. Palotássy János, Rácz Aladár, Székely Mihály) munkásságát bemutató előadás.
  • Várostörténeti séta
Egy képzeletbeli séta Szolnok műemlékei, nevezetes középületei és köztéri alkotásai között egy – archív és korabeli képekkel – gazdagon illusztrált bemutató keretében.
Letölthető prezentáció >>
  • Családtörténeti források a könyvtárakban
A könyvtárak szolgáltatásait bemutató előadás, amely a családkutatók számára nyújt segítséget.
Letölthető prezentáció >>
Video >>
Károly Nóra E-mail: knora@vfmk.hu Tel: + 36 56 510 110 mellék 31