Az 1952-ben létrehozott Szolnok megyei könyvtár 1954. április 3-án a tudós költő születésnapján vette fel Verseghy Ferenc (1757-1822) nevét.

A Verseghy Ferenc Könyvtár alapító okiratában is rögzített, kiemelt feladata a „Verseghy-kultusz” ápolása, névadónk életművének gondozása. Verseghy Ferenc emlékére műveiből és a róla szóló dokumentumokból különgyűjteményt állítottunk össze, amely könyvritkaságokkal is várja az érdeklődőket. Minden év áprilisában foglakozásokat tartunk iskolai csoportoknak, ahol bemutatjuk névadónk szakmai életútját, valamint szolnoki kultuszának mérföldköveit.

Egyéni érdeklődők és csoportok számára is bemutatjuk a gyűjteményt. Együttműködünk a kultusz ápolásában résztvevő szervezetekkel. Intézményi és külső rendezvényeken is népszerűsítjük Verseghy Ferenc sokszínű munkásságát.

2007-ben egy elektronikus összeállítás is készült a könyvtár honlapján a névadó tiszteletére, hogy a távhasználókat is megismertessük Verseghy Ferenc munkásságával és szolnoki kultuszával. Az emlékoldalt 2017-ben, felhasználva az elmúlt évtized digitálisan keletkezett dokumentumait, átszerkesztettük a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet munkatársainak közreműködésével.