A könyvtárba beiratkozottak részére

A könyvtárközi kölcsönzés célja, hogy a könyvtár állományában nem szereplő dokumentumokhoz is hozzájuthassanak az olvasók anélkül, hogy más könyvtárat kellene felkeresniük. A szolgáltatás beiratkozáshoz kötött.

A könyvtárközi kölcsönzésben kért eredeti dokumentumok térítési díja az átlagos postaköltség,
kérésenként 1.200,- Ft.

A diákok-tanulmányaikhoz kérttényirodalom esetén 50% kedvezménnyel vehetik igénybe a szolgáltatást.
Együttműködési megállapodás alapján az AOSZ kártyával rendelkező autizmussal érintett személyek részére a szolgáltatás ingyenes.
A díjtételek az ÁFA összegét tartalmazzák.

A szolgáltatást igénybe veheti bármely a könyvtárunkba beiratkozott olvasó, aki vállalja a könyvtárközi kölcsönzés szabályainak betartását.

A keresett dokumentum a kérőlap kitöltésével igényelhető. A könyvtárközi kölcsönzéshez szükséges nyomtatvány ITT elérhető.

A kérőlapon a kért mű valamennyi rendelkezésre álló adatát fel kell tüntetni. Amennyiben a kérést külföldről is kéri, azt a kérőlapon fel kell tüntetni.

Az eredetiben kölcsönzött dokumentumot az olvasó a szolgáltató könyvtár által megadott feltételekkel használhatja. Az eredetiben kért dokumentumok vagy kölcsönözhetőek vagy olvasóteremben használhatók.
A másolatban megrendelt dokumentum térítési díjának kifizetése után az anyagot megtarthatja.
A belföldi kérések teljesítésének időtartama kb. 1-2 hét.
A külföldről igényelt műnél esetenként hónapok is eltelhetnek. Külföldi rendelés esetén a kérést nem lehet visszamondani.
Régi, ritka kiadványoknál előfordulhat, hogy a könyvtárak nem kölcsönzik. A megadott oldalakról másolat készíthető.
A folyóiratok nem kölcsönözhetőek a kért cikkről másolat kérhető.
A másolat költségét (amelyet a szolgáltató könyvtár határoz meg és ehhez járuló költség még a postai díj) mindig az olvasó fizeti.

A külföldi dokumentumszolgáltatást az Országos Széchényi Könyvtáron keresztül bonyolítjuk. Külföldről kért dokumentum 4500,-Ft / db és plusz költség az Országos Széchényi Könyvtárba történő visszajuttatása.
Külföldről kért fénymásolatok árát a szolgáltató könyvtár határozza meg és ehhez még igen magas postaköltség is járul.
A kért dokumentum megérkezéséről az olvasót a megadott elérhetőségen azonnal értesítjük. A kölcsönzési időt a szolgáltató könyvtár határozza meg. Ez 3-4 naptól 1 hónapig terjedhet.

A külföldről kért könyvek kivételével a kölcsönzési időre kérhető hosszabbítás, a lejárati időn belül 1-2 nappal. A hosszabbítási kérelmet a küldő könyvtár elutasíthatja. Ebben az esetben a dokumentumot vissza kell küldeni az eredeti határidőn belül.

Más könyvtárak részére
A könyvtár a gyűjteményébe került dokumentumokat más könyvtárak használói számára is hozzáférhetővé teszi könyvtárközi kölcsönzés útján. Az állományban egyetlen példányban meglevő, a könyvtári feldolgozó, tájékoztató, módszertani stb. munkához szükséges dokumentumok, az egy példányban meglévő időszaki kiadványok, helyismereti dokumentumok és a könyvtári jellegű kéziratok eredeti példányaira vonatkozó kérések teljesítése a vezetők véleményezése alapján megtagadható.
A könyvtárközi kölcsönzéssel kiadott művek visszaküldési ideje általában négy hét. A szolgáltatási ponton dolgozók döntése alapján ez az idő csökkenthető vagy növelhető.
Eredeti dokumentumok kölcsönzése esetén a szolgáltatás díjtalan, a könyvtár csupán a postai küldés költségeinek megtérítését kéri. Ennek összegét az ágazati irányítást ellátó minisztériumtól, annak társszerveitől ill. egyéb forrásokból e célra kapott támogatásokkal csökkenteni kell.
Másolatszolgáltatás esetén a Könyvtárhasználati szabályzat 4. sz. melléklete szerinti térítési díj kérhető.

A várható költségekről a kérő könyvtárat minden esetben tájékoztatni kell

További információért forduljon munkatársunkhoz: Horváth Zsuzsanna

Telefon: +36 56 510 110 Mellék: 21
E-mail: kkozi@vfmk.hu

Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) tagja. Az ODR a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kialakított és támogatott olyan szolgáltatási rendszer, amely az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével a könyvtárakon keresztül biztosítja a könyvtárhasználók számára a könyvtári dokumentumok hozzáférhetőségét.

Az ODR-ben szolgáltató könyvtárak teljes gyűjteménye a könyvtárhasználó rendelkezésére áll valamilyen formában. Eredeti példány könyvtárközi kölcsönzéséről a dokumentumot szolgáltató könyvtár dönthet. A hozzáférés biztosítására több technikai lehetőség van, könyvtárunk a legkorszerűbb eszközök segítségével biztosítja a kért dokumentum elérhetőségét.

A könyvtárközi kérést a könyvtárak elutasíthatják.