Az eseményről készült fényképes tudósítást a Verseghy Ferenc Könyvtár fotóarchívumában megtekinthetik.