A fenntartó által kiadott alapító okiratokat, küldetésnyilatkozatokat és a szervezeti és működési szabályzatokat fenntartói kérésre, könyvtárosi érdeklődére kulturális szakértőként véleményezzük.
Működési dokumentumok elkészítéséhez, átdolgozásához, aktualizálásához segédletet biztosítunk, illetve konkrét szakmai tanácsokat adunk.
A könyvtárakban nagyobb arányú apasztás esetén annak indokoltságát szakértői vélemény kiadásával támasztjuk alá a jövőben is.
A könyvtárakra vonatkozó jogszabályok változásait figyelemmel kísérjük.
Módszertani tevékenységet folytatunk a megye könyvtáraiban. A látogatások során szakmai kérdések megválaszolásával, javaslatokkal biztosítjuk a személyes tanácsadást. Megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatást biztosítunk ellátórendszer fenntartásával. Az ellátórendszer működtetésével kapcsolatos teendők ellátását folytatjuk.