A gyűjtemény “magja” 1986-ban ajándékozással került a könyvtárunkba. Az akkoriban még csak bontakozó nemzetközi könyvtári kapcsolatok “hozadéka” zárt szekrényekben, kiállítási tárgyként funkcionált évekig. Az alapvető változást  – az akkor még csak házikönyvtár jellegű gyűjtemény életébe is – az egész intézmény működésére kiható új épület átadása hozta. Így 1997 augusztusától beszélhetünk a megyei könyvtár különgyűjteményeként kezelt finnugor gyűjteményről.

Állománya

A finnugor gyűjtemény állománya kb. 800 könyvből áll jelenleg, két kurrens folyóirat jár a gyűjteménybe (finn és magyar nyelvű), de van néhány bekötött évfolyam idegen nyelvű időszaki kiadványunk is. 500 körüli a cikk-kivágatok száma, ezenkívül kb. 200, alapvetően közhasznú információt tartalmazó kisnyomtatvány s néhány, a finnugor népi és finn komolyzenét bemutató hangzó dokumentum alkotja a gyűjtemény talán legközkedveltebb részét.

A gyűjtemény gyűjtőköre a finnugor népek történelme, kultúrája, nyelve, a ma már csak szorványaiban élő népekhez kapcsolódó irodalom, nyelvrokonságunk kérdései, a mai Finnország, a mai Észtország, híres személyiségek stb.

A gyűjtemény igen színes a nyelvek terén. Van finn, észt, lapp, angol, orosz, német és magyar nyelvű szépirodalom, s a magyaron kívül alapvetően finnül, észtül és angolul szakirodalom. Kiemelkedően szépek a többnyelvű, a finn természetet, tájat bemutató fotóalbumok.

A dokumentumok elhelyezése az ETO szakrendjét követi. Cikk-kivágataink tárgyszavazva, tematikus elrendezésben, dossziékban találhatók.

A Finnugor Gyűjtemény állományát kiemelt figyelemmel gondozzuk, folyamatosan követjük az újdonságokat s ezt írásban jelezzük a feldolgozó osztálynak. A dokumentáció-gyűjtemény anyagát is folyamatosan bővítjük.

Az Észt Intézettől 2017-ben 100 db kiadványt kaptunk (folyóiratokat, prospektusokat, könyveket).