PALKÓ SZERENCSÉJE
FORGATÓKÖNYV
Rimóczi Robin Norbert meséje alapján

Játékszabály

Mesélő

 

 1. MESEKÖNYV

“Hol volt, hol nem volt, az Üveghegyen innen, az Óperenciás tengeren túl, ahol a kurta farkú malac túr, no, pont ott volt egy megye. Úgy hívták, Jász-Nagykun-Szolnok megye. Lakott ott egy szegény ember a feleségével. De nem elég, hogy szegények voltak, még gyermekük sem volt, pedig nagyon vágytak rá. A szegény asszony sokat sírt emiatt. Történt egyszer egy szép nyári napon, úgy június tájékán, hogy az asszony éppen sírdogálva sétált a Tisza partján, amikor a nagy búslakodásban zajt halott. Odapillantott, s hát látja ám, hogy a vízből szinte varázsütésre, kérészek bújnak elé. Repültek sebesen körbe-körbe, a párjukkal táncot lejtve, majd letettek egy kosarat a vízre, és eltűntek.[…]”

Kellékek: mesekönyv, kosár, játékbaba, takaró, csalitárgyon / tárgyban leírás a kérészről

Kérész [word]

 1. BABA

“[…] Az asszony fogott egy botot, kihúzta a kosarat a partra. Nagyon meglepődött, amikor meglátta, mi van benne. Egy kicsiny gyermek volt az! Hej, megörült neki, hazavitte, és szeretetben felnevelték. A …… ….. nevet adták neki.[…]”

KERESZTREJTVÉNY

Letölthető keresztrejtvény [word] – megoldó kulcs [word]

Megoldás: Tiszavirág Palkó

Kellékek: toll, ceruza, radír, kinyomtatott keresztrejtvény

 1. PALKÓ FÉNYKÉPE

Kellékek: 2 fénykép keret egyikben egy lány, a másikban egy legény

Lánykép mögötti szöveg: „Tisza partján mandulafa virágzik, a virágja földre hull és elázik, terem még a mandulafa mandulát, mandulát. Tisza partján nevelik a szép leányt”

Fiúkép mögötti szöveg: “Amikor aztán Palkó felcseperedett, odaállt a szülei elé és azt mondta: – Édesanyám, elmegyek szerencsét próbálni! Édesanyám, süssön nekem hamuba sült pogácsát!”

 1. POGÁCSA – BETŰREJTVÉNY

Kellékek: liszt (K) ; tejföl (U), élesztő (L), vaj (A), só (C), cukor (R). A 6 tárgyon elhelyezett betűk azonos módon elhelyezve, így a játékosok be tudják azonosítani, hogy ezek összetartoznak. Csali tárgyakon / tárgyakban (pl. szita vagy nyújtófa) a pogácsa receptje, leírás a tejfölről, leírás a vajról

Letölthető recepet [word]

Tejföl [word]

Vaj [word]

 1. K-U-L-A-C-S

“[…] Hiába sírt az asszony, nem tudta otthon tartani. Megsütötte hát a pogácsát, és Palkó elindult. Ment, mendegélt, s amint Tiszajenő határába ért, megbotlott egy ben. Ahogy a kő arrébb gurult, megnyílt alatta a föld, és víz tört fel. Fáradt is, szomjas is volt már nagyon, ivott hát a vízből, s hát lássatok csodát, újra erőre kapott. Gyorsan megtöltötte kulacsát, s ment tovább.”

Kellék: kulacs, rejtett szöveg a kulacsban

 1. TÉRKÉP

“[…] Épp a kunhalmok között sétált, amikor meghallotta, hogy valaki segítségért kiált. Egy mezei pacsirta volt, akinek eltörött a szárnya. Tiszavirág Palkó arra gondolt, hogy a víz talán segíthet a madárnak is. Meglocsolta hát a szárnyát, és a pacsirta újra tudott repülni. Hálásan köszönte meg Palkónak a segítséget, és a szárnyából egy tollat adott. – No, te legény! Jó tett helyébe jót várj! Amikor bajba kerülsz, csak ereszd szélnek ezt a tollat, és én ott leszek, hogy segítsek! – mondta, azzal eltűnt.”

Kellék: kő, térkép (Tiszajenő[1]) + leírás Tiszajenőről egy csali tárgyon

 1. TOLL

Kellék: madárbáb, toll + madár totó

Letölthető madártotó [word] + megoldókulcs [word]

Megfejtés: KESZEG

 1. DÉVÉRKESZEG

“Palkó a kulacs víz mellé tette a tollat, és továbbment. Ment, mendegélt erdőn-mezőn keresztül, míg a Tisza partjához nem ért. Ott egy dévérkeszeg vergődött a parton. – Dobj vissza a vízbe, te legény, nem bánod meg?

Palkó bedobta a Tiszába a keszeget, a hal pedig kivetett egy pikkelyt és azt mondta: Ha bajban leszel, csak dobd a vízbe, s én ott leszek, hogy segítsek.”

Kellék: halbáb + kirakó (Mira víz címke) + boríték; leírás a keszegről egy csalitárgyon

 1. MIRA

“Palkó megköszönte, és továbbment. Nemsokára a király városába ért, ahol nagy volt a szomorúság, mert Mira királykisasszony nagybeteg volt. Állandó hasfájástól szenvedett. Hiába jöttek tudósok, doktorok, javasasszonyok, nem tudták meggyógyítani. A király kihirdette, hogy annak adja fele királyságát és leánya kezét, aki őt meggyógyítja. Palkó mit gondolt, mit nem? A király elébe állott. – Felséges királyom, életem-halálom kezedbe ajánlom, én megpróbálom meggyógyítani a királylányt. Oda is vezették a beteg ágyához. Ekkor elővette a kulacsot, és megitatta a királylányt a varázserejű gyógyvízzel. Ha hiszitek, ha nem, a harmadik korty után meggyógyult.”

Kellék: Mira vizes palack + csalitárgyban / tárgyon leírás a Míra víz történetéről

Míra ásványvíz [word]

 1. MESEBELI MÁGIKUS SZÁMOK: 3, 7, 12,

Kellékek: 3 kép (háromlevelű lóhere, hét vezér, 12 fejű sárkány) szöveggel a túloldalán 1-1 csalitárgyban / tárgyon elrejtve (pl. bőrönd, könyv, tarisznya)

Lóhere szövege: „Szeretnék átjutni a Tiszán!”

Hét vezér szövege: Az Aba nemzetség ősi birtokának részét képező Abád már Szent István alatt bizonyosan a létező települések sorába tartozott, sőt már Anonymus is említi nevét a Gesta Hungarorum-ban. Az ugyanakkor bizonyosnak mondható, hogy Abádszalók földje a 10. század utolsó harmadára Árpád-házi, azaz fejedelmi birtok lett, a rajta lévő fontos átkelőhellyel, az Abádi révvel.

12 fejű sárkány szövege: Belső- és Közép-Szolnok megye csak a 12. században keletkezett, s csatlakozott az első, korábbi szerveződésű, Szolnok városát is magába foglaló, s csak a későbbiekben Külső-Szolnoknak nevezett megyéhez.

Palkó megkapta a fele királyságot, de a lakodalomra a szüleit is el szerette volna hozni. Elővette hát a tollat, s a mezei pacsirta azonnal ott termett. – Mit parancsolsz? – kérdezte. – Repíts haza a szüleimhez, kérlek! Még jóformán ki sem mondta, mit kíván, már otthon is találta magát. A szüleit hintóba ültette, és elindultak a király udvara felé. Az ám, de a Tisza túlpartjára nem tudtak átkelni. Ekkor Palkónak eszébe jutott a pikkely. Bedobta a Tiszába, és a keszeg máris ott termett. – Mit parancsolsz? – kérdezte. Szeretnék átjutni a Tiszán.”

 1. TISZAVIRÁG HÍD

“A hal fordult egyet-kettőt, a víz hullámot vetett, és a következő pillanatban egy fehér gyaloghíd termett a Tisza fölött. – Viselje hát a te neved! – mondta a hal. – Legyen a neve Tiszavirág híd!”

Kellék: makett, amelynek hátoldalán a felirat: királyi palota

12. KIJÁRAT = PALOTA BEJÁRATA

Kellék: kulcs

“S amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt. Palkó álmélkodott egy keveset, majd átkeltek a hídon, s estére már a királyi palotában voltak. Megtartották a lakodalmat, volt ott mindenféle finomság. Azt a vizet pedig, amitől a királylány is meggyógyult, Mira víznek nevezték el, és még ma is őrzik a kincseskamrában.”

 

Felhasznált források:

Kardos Tamás: Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek atlasza/Jász-Nagykun-Szolnok megyei vállalkozói almanach. Gyula, 1996

Wikipédia