Károly Nóra

A helyismereti részlegben végzett kiemelkedő munkájáért, elhivatottságáért. Magas szintű szakmai tevékenységet folytat, jól meglátja a helyismereti munkában kínálkozó lehetőségeket, megvalósítja a terveit, kitartóan végzi az ezzel kapcsolatos feladatokat. Látványos eredményeket ért el a helyismereti tevékenység megújításával, a gyűjtemény népszerűsítése, a lokálpatriotizmus erősítése érdekében.

Öt éve működik a Szolnoki Kalendárium klubfoglalkozás, négy éve rendezzük a Kedvenc Városom Szolnok várostörténeti vetélkedőt, 2018-ban indult a Szolnok Anno elektronikus folyóiratunk, 2018-ban kezdődött a Képpel írt várostörténet fényképgyűjtő akció. 2019-ben vette fel az intézmény a kapcsolatot a Topotheque projekt magyarországi koordinátoraival, majd regisztrált intézményünk az ICARUS szervezeténél. Az új projekt és a közel két évtizede összegyűlt digitális archívum közreadására nagyon jó megoldásnak bizonyul a Szolnoki Topotéka.

Könyvtárunkban a helyismereti munka és Károly Nóra személye közé akár egyenlőségjelet is tehetünk.

Rendkívül sok munkát fektetett az intézményi holnap megújításába, menedzselésébe. A könyvtári közös rendezvényeken mindig számíthatunk munkájára.

Szakértelme és eredményei mellett hivatástudata, szorgalma, elkötelezettsége példaértékű. Tudományos tevékenységét külső partnereink elismerik, az intézmény jó hírét növeli.

Szolnok, 2019. december 9.