Ablonczy Balázs történész 2022. június 2-i előadásához kapcsolódó irodalom gyűjteményünkben.

Szakkönyvek

Bacsa Gábor: A magyar – jugoszláv (S.H.S.) határ megállapítása és kitűzése : A trianoni szerződés szerint, 1921-1924

Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon : Magyarország I. világháborús képes albuma

Bánhegyi Ferenc:  A három Trianon : az első Trianon – 1920. június 4., a második Trianon – 1947. február 10., a harmadik Trianon – 2020? : a magyar nép zivataros évszázada, 1920-2020

Bencsik Gábor: Igazságot Magyarországnak : Lord Rothermere és a magyar revízió

Cartledge, Bryan: Trianon : egy angol szemével 

Csernok Attila: Elherdált ország

Daruvár, Yves de: A trianoni magyar sors

Dékány István: Trianoni árvák

Az első világháború következményei Magyarországon

Erdélyről Trianonban

Fájó Trianon

Fölfeszített nemzet, 1920-2020

Galántai József: A trianoni békekötés, 1920 : A párizsi meghívástól a ratifikálásig

Gulyás László: Trianonról közérthetően : tizenkét előadás a nemzeti, polgári, konzervatív történetírás jegyében

Jámbor János ifj.: Miért taszították ki Magyarországot Európából?

Jankovics Marcell: Trianon

Kollányi Károly: A trianoni boszorkánykonyha : Cikkek, tanulmányok

Mantoux, Paul Trianon felé : A győztes nagyhatalmak tárgyalásai Magyarországról : Paul Mantoux tolmácstiszt feljegyzései

Metszéspont : tanulmányok Trianon 100. évfordulóján

Nagy Zsuzsa, L.: A párizsi békekonferencia és Magyarország : 1918-191

Nemere István: Az út Trianonig : vérvonalak a Kárpát-medencében

Palotás Zoltán: A békeszerződések katasztrofális következményei : Cikkek, tanulmányok

Pritz Pál: 100 év : a trianoni Magyarország képes története

Raffay Ernő: Trianon titkai, avagy Hogyan bántak el országunkkal …

Romsics Ignác: Erdély elvesztése : 1918-1947

Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés

Rónai András: Térképezett történelem

Simon László, L.: Ki viszi a puskát? : emlékezet és politika

Sine ira et studio : Harag és elfogultság nélkül

Szidiropulosz Archimédesz: Trianon utóélete : Válogatás a magyar nyelvű irodalom bibliográfiájából, 1920-2000

Trianon : a békeszerződés

Trianon 100

Trianon arcai : naplók, visszaemlékezések, levelek

Ullein-Reviczky Antal: A trianoni szerződés területi rendelkezéseinek jogi természete
Vakulya Norbert :Trianon : a vérben fogant ország

Vecseklőy József: Nemzetgyilkossági kísérlet : Trianon : 1919. Párizs 

Vizi László Tamás: A sérelmi politizálástól a nemzeti összetartozásig : Trianon, revízió, határkérdés, nemzetegyesítés : 1920-2010

Zeidler Miklós: Trianon 
Zeidler Miklós: A revíziós gondolat

Szépirodalom

Csonka mennyország : Antológia

Fekete István: Erdély 

“A felnégyelt Haza…” : 100 év versei Trianontól napjainkig, 1920-2020 : kárpátaljai költők antológiája

Gágyor Péter: Bélák a czinkelt pakliban : tizenhárom tízperces trianoni rémregény
Gáspár Ferenc: Trianon fiai : [ifjúsági regény]

Koltay Gábor: Velünk élő Trianon : Egy film története

Lakner Lajos:  “Nézz ránk, Ady Endre!” : Trianon és Debrecen

Markó Béla: Csatolmány : versek, 2011-2013

Medvigy Endre: Népiség, Erdély, Trianon

Pósa Zoltán: Péterek és Júdások : elbeszélések

Pósa Zoltán: Trianon : versek, esszénovellák

A röpülő falu : Magyar írók trianoni novellái és publicisztikai írásai

Somogyváry Gyula:  És mégis élünk

Száraz Miklós György: Lovak a ködben

Szétszaggatott ország : Trianon a magyar költészetben

Szíki Károly: Trianon halálbéke : nemzetdráma-dráma

Vakulya Norbert Trianon : a vérben fogant ország

Wass Albert: Farkasverem

Závada Pál: Jadviga párnája : napló