Az internetes katalógus célja, hogy megismertessük ritkaságszámba menő különgyűjteményünket az érdeklődő nagyközönséggel.

Története:

A gyűjtemény “magja” 1986-ban ajándékozással került a könyvtárunkba egykori igazgatónk, dr. Horváth Károly állhatatos törekvésének eredményeként. Az akkoriban még csak bontakozó nemzetközi könyvtári kapcsolatok “hozadéka” zárt szek- rényekben, kiállítási tárgyként funkcionált évekig.
Az alapvető változást az akkor még csak házikönyvtár jellegű gyűjtemény életébe is az egész intézmény működésére kiható új épület átadása hozta. Így 1997. augusztusától beszélhetünk a Megyei Könyvtár különgyűjteményeként kezelt Finnugor Gyűjteményről.

Állománya:

A Finnugor Gyűjtemény állománya kb. 800 könyvből áll jelenleg, két kurrens folyóirat jár a gyűjteménybe (finn és magyar nyelvű), de van néhány bekötött évfolyam idegennyelvű folyóiratunk is. 500 körüli a cikk-kivágatok száma, ezenkívül kb. 200, alapvetően közhasznú információt tartalmazó kisnyomtatvány s néhány, a finnugor népi és finn komolyzenét bemutató hangzó dokumentum alkotja a gyűjtemény talán legközkedveltebb részét. A gyűjtemény gyűjtőköre a finnugor népek történelme, kultúrája, nyelve, a ma már csak szórványaiban élő népekhez kapcsolódó irodalom, nyelvrokonságunk kérdései, a mai Finnország, a mai Észtország, híres személyiségek stb.
A gyűjtemény igen színes a nyelvek terén. Van finn, észt, lapp, angol, orosz, német és magyar nyelvű szépirodalom s a magyaron kívül alapvetően finnül, észtül és angolul szakirodalom. Kiemelkedően szépek a többnyelvű, a finn természetet, tájat bemutató fotóalbumok.

Elhelyezése:

A gyűjtemény elhelyezését és kialakítását Sóron Ildikónak kö- szönhetjük, aki évek óta folyamatosan gyűjtötte és gondozta az állományt. A különgyűjtemény az első emeleti Művészeti olvasóteremben kapott helyet.
Elhelyezése az ETO szakrendjét követi.
Cikk-kivágataink tárgyszavazva, tema- tikus elrendezésben, kartotékokban találhatók