Stratégiai terv 2023-2026 (PDF)

Jövőkép

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény kulturális élménytérként a helyi igényekhez dinamikusan alkalmazkodva nyitott találkozóhelyet biztosít a legszélesebb közönségnek. A vármegye tudástáraként a legkorszerűbb technológiákkal, kreatív munkatársakkal, megbízható, hiteles információkkal minőségi szolgáltatásokat nyújt.

Küldetésnyilatkozat

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény a város szíveként jól szervezett intézményi hálózatával eljuttatja az információt, a tudást, a kultúrát minden városrészbe, illetve a vármegye legtávolabbi pontjaira is. Életben tartja a könyvkultúra varázsát, a generációkat közelebb hozza egymáshoz.
Digitális gyűjteményeivel, adatbázisaival, a rájuk épülő elektronikus szolgáltatásaival tértől és időtől függetlenül mindenki számára egyenlő esélyű, szabad hozzáférést biztosít az információhoz, a kulturális értékekhez.
Kiemelt figyelmet fordít a felnövekvő és az idősödő generációra, valamint a fogyatékkal élőkre és a hátrányos helyzetűekre.
Gyermekkortól kezdve hozzájárul az olvasási, tanulási és digitális kompetenciák fejlesztéshez.
A lakosság kompetenciáit az élethosszig tartó tanulás jegyében folyamatosan fejleszti, különös gondot fordítva a digitális ismeretekre, illetve a kulturális tudatosságra és kifejezőkészségre.
Helyismereti Gyűjteményével és az arra épülő tudásanyaggal, a városrészek közművelődési egységeinek szolgáltatásaival hozzájárul a város kulturális értékeinek megőrzéséhez, illetve ismertté tételéhez.
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével segíti a társadalmi integrációt, a földrajzi hátrányok leküzdését, a tanulást, az önművelést Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén.