Böszörményi GyulaA részlegben fő közösségépítő tevékenységként ifjúsági körök működnek heti vagy havi rendszerességgel.
A hagyományos könyvtári programok szervezése is közösségépítő funkciót hordoz.
Közösségépítő programokat az ifjúság igényei alapján és velük együtt szervezzük.

A fiatalok művészeti tevékenységüket is bemutathatják a Ifi Klubrészlegben. Az ifjúság mindig erősen kötődik az alkotó tevékenységekhez. Változatos képzőművészeti ágakban mutatkoznak be a fiatalok a tusrajzoktól a karikatúrákon át a fotókig.

Célunk a fiatalok mélyebb megismerése, munkáik által képet kapunk az érdeklődésükről, elfoglaltságukról, kreativitásukról.

Kemény A nagyobb könyvtári projekteken bemutatkoznak ifjúsági köreink, akikhez bárki csatlakozhat. A körökkel együtt szervezünk eseményeket és mindig van egy nagyobb esemény, amely az ifjúságot nagy számban mozgósítja.