VFMK

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Elindult a portál

Ezen a címen az

keretében, a
TIOP-1.2.3-08/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése –
"Tudásdepó-Expressz"
című, illetve a
TÁMOP-3.2.4-08/1 "Tudásdepó-Expressz" - A könyvtári hálózat nem formális és informális
képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében - Könyvtárhasználói
igények hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés
című
pályázatok lebonyolítása után egy megyei szintű könyvtárportál lesz elérhető.

A szolgáltatások kialakítása jelenleg is zajlik, eredményeiről rövidesen hírt adunk!

 

Tartalomátvétel