Könyvtártörténeti vázlat

1933. Szolnoki Könyvtár- és Múzeumegyesület megalakulása
1934. november 11. Szolnok Városi Könyvtár megnyitotta kapuit az olvasóközönség előtt
1948. május 1. a 2. világháború után újra olvasói rendelkezésére állt a könyvtár
1950. június Körzeti Könyvtár alakult Szolnokon a megye könyvtárügyének irányítására
1951. január 1. a Városi Könyvtár különvált a múzeumi gyűjteménytől
1952. november 6. a fenti intézmények egyesítésével létrejött a Megyei Könyvtár (2042/13/1952. sz. MT.h.)
1954. április 2. Könyvtárunk felvette Verseghy Ferenc nevét
1955. március 1. önállósult a könyvtár gyermekrészlege az Úttörőház (ma Technika Háza) Kossuth utcai épületében
 1958. november 1. megkezdte munkáját az intézmény könyvkötészete
 1963. április 3. a könyvtár a Damjanich Múzeum épületébe költözött a Kossuth tér 4. sz. alá
 1970. Pedagógiai Szakszolgálat létrehozása a könyvtár keretein belül, melynek szakkönyvtár gyűjteményéből jött létre a később megalakult Megyei Pedagógia Intézet könyvtára
 1970-1988. a könyvtár szakszolgálata Rövid úton címmel pedagógiai folyóiratszemlét adott közre, amely közel két évtizeden keresztül segítette a megyei iskolavezetőit és pedagógusait
 1970-1989. együtt, a megyei könyvtárak együttműködési híradója a Megyei Könyvtárközi Bizottság időszaki kiadványát intézményünk vezetősége jelentette meg két évtizeden keresztül
 1971-1980. középfokú népművelő-könyvtáros képzés folyt intézményünkben, mint a Debreceni Tanítóképző Intézet szolnoki kihelyezett levelező konzultációs központ
 1972. december 14-15. megrendezésre került az első Verseghy tudományos emlékülés és megszületett az In memoriam Verseghy Ferenc kiadványsorozat
 1974. július 4.  Hang- és videotár különgyűjteményének megnyitása az Ünnepi Könyvhét alkalmából
 1976-2004. Verseghy nyelvművelő verseny
 1978-1985. a megyei könyvtár és a színház közös kiadásában jelent meg a Szigligeti Színház műhelye című sorozat, amely 7 évad 45 szövegkönyvét tartalmazza; a két intézmény együttműködésnek keretén belül született meg egy színházi adattár és bibliográfia valamint az 1979/80 évad évkönyve is
 1981-1986. könyvtárkezelői tanfolyam keretein belül folytatták munkatársaink a szakmai képzést
 1986-1992 a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola kihelyezett könyvtárszakos képzésén összesen 66-an szereztek oklevelet
1987. augusztus 5-8. Magyar Könyvtárosok Egyesületének 19. Vándorgyűlése Szolnokon került megrendezésre
1992. január útjára indult a Kaptár,  amely a Területi Szolgálat módszertani tájékoztatója és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója
1993. az intézmény közigazgatási szakrészleggel bővült
1993. március 29-április 2. Könyvtári Kulturális Napok programsorozat hagyományteremtő rendezvényei
1995. május 16. a megyei önkormányzat címzett támogatást nyert a könyvtár átalakítására
1995. szeptember 1. TextLib integrált könyvtári rendszer munkába állítása
1997. július 1. útjára indult a könyvtár első honlapja
1997. augusztus 25. Horn Gyula miniszterelnök adta át az új könyvtárépületet
1997. augusztus 27. a gyűjtemény kinyitotta kapuit olvasói előtt is
1997-2006 a könyvtárosasszisztens - középfokú végzettséget adó - tanfolyam két évente fogadta a szakképzésre jelentkezőket
1999. április 29. British Council angol nyelvi különgyűjteményének megnyitása
1999. október 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Elektronikus Könyvtár (VFEK) elindítása a könyvtár honlapján
2001. október 1. Európai Információs Pont működésének kezdete
2002. november 11. a megyei könyvtár megalakulásának 50. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepség
2003. december megalakult a Könyvtárosok Kórusa
2004. július 14-16. az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 11. országos tanácskozásának intézményünk adott otthont
2005. november 15. Corvina integrált könyvtári rendszer munkába állítása
2007. január 1. a könyvtár és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művelődési, Továbbképzési és Sportintézet összevonásra került, az új intézmény elnevezése Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézet
2012. január 1.
a megyék konszolidációja keretében a megyei önkormányzat fenntartásában lévő intézményeket az állam vette át. A Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei Intézményfenntartó Központ irányítása alatt egy évig működött gyűjteményünk.
2013. január 1.
intézményünk Szolnok város fenntartásába került át, és összevonásra került a Hild Viktor Városi Könyvtárral Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény néven.