Könyvtárközi Kölcsönzés

Könyvtárközi szolgáltatás

Könyvtárunk gyűjteményében nem található dokumentumok hozzáférhetővé tétele a könyvtár felhasználói számára. A szolgáltatást igénybe veheti bármely a könyvtárunkba beiratkozott olvasó, aki vállalja a könyvtárközi kölcsönzés szabályainak betartását.

Mikor vehető igénybe a szolgáltatás?

Miután az olvasó meggyőződött arról, hogy az állományunkban nincs meg a keresett dokumentum, a kérőlap kitöltésével igényelhető. A kérőlapon a kért mű valamennyi rendelkezésre álló adatát fel kell tüntetni. Olvasónk a kérés teljesítéséről azonnal értesítést kap. Amennyiben a kérést külföldről is kéri, azt a kérőlapon fel kell tüntetni.

 • Az eredetiben kölcsönzött dokumentum - postai díjtételének megfizetése után - a szolgáltató könyvtár által megadott feltételekkel használhatja.
 • A másolatban megrendelt dokumentum költségének kifizetése után az anyagot megtarthatja.
 • Ha a kért dokumentum belföldön megtalálható, a lelőhely megállapítása után, a kérést továbbítjuk.
 • A belföldi kérések teljesítésének időtartama kb. 1-2 hét.
 • A külföldről igényelt műnél esetenként hónapok is eltelhetnek. Külföldi rendelés esetén a kérést nem lehet visszamondani.
 • Régi, ritka kiadványoknál előfordulhat, hogy a könyvtárak nem kölcsönzik. A megadott oldalakról másolat készíthetők.
 • A folyóiratok nem kölcsönözhetőek a kért cikkről másolat kérhető.
 • A másolat költségét (amelyet a szolgáltató könyvtár határoz meg és ehhez járuló költség még a postai díj) mindig az olvasó fizeti.
 • A könyvtárközi kérést a könyvtárak elutasíthatják.
 • Külföldről kért dokumentum 4500,-Ft / db és plusz költség az Országos Széchényi Könyvtárba történő visszajuttatása.
 • Külföldről kért fénymásolatok árát a szolgáltató könyvtár határozza meg és ehhez még igen magas postaköltség is járul.
 • A külföldi dokumentumszolgáltatást az Országos Széchényi Könyvtáron keresztül bonyolítjuk.
 • A kért dokumentum megérkezéséről az olvasót a megadott elérhetőségen azonnal értesítjük.

A költségek kifizetése után a szolgáltató könyvtár által megszabott feltételekkel használhatják a dokumentumot. Az eredetiben kért dokumentumok vagy kölcsönözhetőek vagy olvasóteremben használhatók. A kölcsönzési időt a szolgáltató könyvtár határozza meg. Ez 3-4 naptól 1 hónapig terjedhet.

A külföldről kért könyvek kivételével a kölcsönzési időre kérhető hosszabbítás, a lejárati időn belül 1-2 nappal. A hosszabbítási kérelmet a küldő könyvtár elutasíthatja. Ebben az esetben a dokumentumot vissza kell küldeni az eredeti határidőn belül.

Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) tagja. Az ODR a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kialakított és támogatott olyan szolgáltatási rendszer, amely az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével a könyvtárakon keresztül biztosítja a könyvtárhasználók számára a könyvtári dokumentumok hozzáférhetőségét.

Az ODR-ben szolgáltató könyvtárak teljes gyűjteménye a könyvtárhasználó rendelkezésére áll valamilyen formában. Eredeti példány könyvtárközi kölcsönzéséről a dokumentumot szolgáltató könyvtár dönthet. A hozzáférés biztosítására több technikai lehetőség van, könyvtárunk a legkorszerűbb eszközök segítségével biztosítja a kért dokumentum elérhetőségét.