A könyvtár épülete

Az intézmény 1997. augusztus 27-én nyitotta meg kapuit a Kossuth tér 2. szám alatt található épületben.

Szolnok Verseghy Könyvtár
(Nagy László felvétele)

A főtér ezen szegletében, az északkeleti sarkon, a 18. század második felétől az 1890-es évek elejéig a „Fehér ló” fogadó állt, amelyet egy 1764. évi városi jegyzőkönyv említ először.

A fogadót kedvelték a szolnokiak, mivel a színiéletnek is teret adott és sok neves ember volt vendége: Ferdinánd trónörökös (1819), Széchenyi István (1845), Herman Ottó (1888).

1891-ben bontották le a Fehérló fogadót és kezdtek - a helyén ma is álló -  Pénzügyigazgatóság épületének felállításához. Ez időben ugyan is már több impozáns épület: a Magyar Király Szálló (a mai Damjanich János Múzeum) és a Városháza övezte a főteret, amelyet később – 1894-ben – Kossuth Lajosról neveztek el. Az 1876-os megyeszékhellyé válás után e feladatkörhöz szükséges középületeket emeltetett fel a város az 1880-as évek végére, csak a Pénzügyigazgatóságnak nem volt méltó helye.

Szolnok Kossuth tér - képeslaptár

Pénzügyi palota Szolnok - képeslaptár


Hofhauser Antal tervei alapján, Milkó Vilmos és Vaskovits Antal irányításával készült el az eredetileg egy emeletes épület 1891. novemberében, amelyre 1921-ben újabb szintet emeltek. Így nyerte el a létesítmény mai alakját. Az L alakú épület levágott sarki falsíkjára ekkor, 1921-ben készítették - a pelikános városcímer fölé - a magyar címer stukkót. A főhomlokzat középtengelyét egy homloksík előtt álló oszlop- és lizénpár által alátámasztott bábos korláttal szegélyezett erkély hangsúlyozza.

Az épület Tisza Antal utca (1863 és 1894 között Fehér ló) felőli homlokzata a főtérihez hasonló kiképzésű, középen kétszárnyú kapuval.

A Pénzügyi Palota kulturális szerepet is kapott, földszinti nagytermében az 1930-as években kiállításokat rendeztek.

1952-től 1957-ig egyetemi, levéltári célokat szolgált az épület, majd a Magyar Szociallista Munkáspárt Megyei Biztottsága költözött a falai közé. A két címert ekkor távolították el a homlokzatról. 1965-ben a pártbizottság új irodaházba költözött, így a Tiszaparti Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola kapta meg kollégium céljára az épületet.

Szolnok Kossuth tér - képeslaptár


A Tisza Antal utcai épületszárny volt az adóhivatali ház, majd a munkásőr parancsnokság székhelye. 1991-től pedig a gyermekkönyvtár és a zenei különgyűjtemény működését biztosította.

Szolnok Verseghy Ferenc Könyvtár

(Nagy László felvétele)

Dankó Zoltán építész eredeti stíluselemeket megőrző tervei alapján 1996 és 1997 között – a két épület összekapcsolásával és egy új, ötszintes udvari raktár felépítésével – méltó hely készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtár számára.

Kósa Károly cikke nyomán