Hírek

Nemzetközi Gyermekkönyvnap

Időpont: 
2015. április 3. (péntek) 10:00 - 18:00

1967 óta április 2-a vagyis Hans Christian Andersen születésnapja a Nemzetközi Gyermekkönyvnap. A könyvnapi események célja hogy olvasásra bátorítsa a gyerekeket és felhívja a figyelmet a gyermekirodalomra.

Minden évben más ország vállalja az eseménysorozat szponzorálását, az adott ország megfogalmazza a nap jelmondatát, felkér egy neves írót, hogy ez alkalomból küldjön üzenetet a világ gyermekeinek, s egy képzőművészt, hogy tervezzen plakátot.

2015-ben a nap jelmondata: "Számos kultúra, egy történet", a szponzoráló ország pedig az Egyesült Arab Emirátus. Az esemény eredeti plakátja itt látható.

Könyvtárunk falai közt is "sok történet bújik meg". Ezek közül szeretnénk néhányat olvasásra ajánlani a tavaszi szünetre: 

Március 27 - II. Rákóczi Ferenc emléknapja

Időpont: 
2015. március 26. (csütörtök) 12:00 - 2015. március 27. (péntek) 18:00

II. Rákóczi Ferenc

(1676 – 1735)

II. Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én a Zemplén megyei Borsi kastélyában született. Édesapja I. Rákóczi Ferenc, édesanyja Zrínyi Ilona. Nagyapját, Zrínyi Pétert Habsburg-ellenes összeesküvéssel vádolták és végezték ki, anyja 3 évig védte Munkács várát az osztrák seregek ellen

12 éves korától, családjától elszakítva Csehországban jezsuiták nevelték.

1693-tól Bécsben élt, majd egy éves itáliai utazást tett. 1694-ben feleségül vette Sarolta-Amália hesseni hercegnőt. Két gyermekük született József és György. 1697-ben tért vissza Magyarországra, Sáros vármegye főispánja lett. Megdöbbenve tapasztalta a lakosság nyomorát. A hegyaljai felkelés leverése után a francia királyhoz, XIV. Lajoshoz folyamodott segítségért.

A francia megbízott árulása azonban börtönbe juttatta, ahonnét felesége segítségével megszökött, majd Lengyelországba ment. Innen hívták haza a tiszaháti fölkelők Esze Tamás vezetésével. 1703. június 16-án lépte át a határt kibontott zászlókkal.

"Cum deo pro patria et libertate!"

Istennel a hazáért és a szabadságért!

- hirdette a zászló jelmondata. Az egész országot harcba hívta a Habsburg elnyomás ellen. A Nemzeti állam megteremtésére törekedett. Felmerült királlyá választásának terve, de a főnemesek összefogtak ellene a szécsényi országgyűlésen 1705-ben. Ekkor vezérlő fejedelemmé választották.

A várt külföldi segítség elmaradt, a franciáktól csak pénzt kaptak, katonát nem. A trencséni csatavesztés után (1708) a szabadságharc egyre nehezebb helyzetbe került.

1711-ben Rákóczi Lengyelországba utazott I. Péter orosz cárhoz segítségért, közben Szatmáron Károlyi Sándor békét kötött a Habsburgokkal.

Ezután önkéntes száműzetésbe vonult. Rövid ideig Lengyelországban majd Franciaországban élt. 1717-ben került Törökországba, Rodostóba. Itt élt kevés kísérőivel 1735-ben bekövetkezett haláláig.

Hamvait 1906-ban a Kassai dómban helyezték örök nyugalomba.

Életéről részletesebben

http://hu.wikipedia.org/wiki/II._R%C3%A1k%C3%B3czi_Ferenc

http://www.telehaz-gyorvar.koznet.hu/ki_elemei/menu4/k_rakoczi.htm

http://www.rfmlib.hu/digitkonyvtar/dok/munkacstol_rodostoig/munkacstol_rodostoig_rakoczi_ferenc_elete.pdf

http://www.ppek.hu/konyvek/Marki_Sandor_II_Rakoczi_Ferenc_elete_1.pdf

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC12527/12687.htm

http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/02/266.html

http://www.szlgbp.sulinet.hu/iskelet/2011_2012/04_bodocs/2011%20Bod%C3%B3cs%20sz%C3%B3beli%20-%20R%C3%A1k%C3%B3czi%20-%20sz%C3%B3beli%20t%C3%A9telek.pdf

http://www.rodosto.hu/hu/rodosto_vezeto.pdf

http://www.irodalmilap.net/?q=cikk/1676-marcius-27-en-szueletett-ii-rakoczi-ferenc-rakoczi-szabadsagharc-vezetoje-magyarorszag-vez

http://mek.niif.hu/02200/02210/html/01.htm

http://www.matud.iif.hu/03jun/toth.html

http://mnl.gov.hu/a_het_dokumentuma/unnepelyes_ujratemetes__ii._rakoczi_ferenc_es_tarsai.html

http://kvizpart.hu/gyorskviz/gyk.kviz?gykid=30953

http://tortenelem.network.hu/blog/tortenelem-klub-hirei/ii-rakoczi-ferenc-nagysagos-vezerlo-fejedelem

Új könyvek

Időpont: 
2015. március 24. (kedd) 10:50 - 2015. március 25. (szerda) 18:00

 

Megérkezett ez évi első könyvcsomagunk.

A könyvek kölcsönözhetőek, a teljes lista a megszokott módon, az új beszerzések blokkban olvasható.

Jó szórakozást!

Internet Fiesta 2015 - Facebook biztonság

Időpont: 
2015. március 19. (csütörtök) 10:20 - 2015. március 26. (csütörtök) 18:00

 

Az Internet Fiesta évenként változó központi témái mellett minden évben célunk az is, hogy felhívjuk a figyelmet a világhaló biztonságos használatára is.

Az alábbi bemutatóval a facebook helyes használatában szeretnénk segíteni.

Internet Fiesta 2015

Időpont: 
2015. március 19. (csütörtök) 10:00 - 2015. március 26. (csütörtök) 18:00

Előzetes bejelentkezés alapján várunk minden érdeklődőt ill. csoportot.
Bejelentkezni a 56/368-056-os telefonszámon lehet.

Tartalomátvétel