A "bezárt" ajtókon túl

Területi szolgálat

Tevékenységünk

Az osztály legfontosabb feladatai közé tartozik a megye önkormányzati könyvtárainak szakmai-módszertani segítése, illetve a megyében működő bármilyen funkciójú könyvtárakkal való kapcsolattartás. Lényeges az önkormányzatok könyvtárfenntartó tevékenységének segítése.

 • Kistérségeink
 • Ellátórendszer
 • Képzés – továbbképzés
 • Szakmai napok, tanácsadás
 • Pályázati tevékenység
 • Statisztika
 • Magyar Könyvtárosok Egyesülete és regionális tagságának, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet tevékenységének összefogása
 • Szakfelügyeleti tevékenység

Történeti áttekintés

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet hálózati-módszertani tevékenysége több mint 50 éves múltra tekint vissza. A társadalmi és gazdasági változások kapcsán a könyvtári hálózat, a könyvtári rendszer is átalakult – ennek következtében a módszertani munkában is folyamatos változások voltak tapasztalhatóak. Az osztály 1997-től működik területi szolgálat néven. Jelenleg 3 munkatárs látja el a módszertani feladatokat.
 

További információ kérhető az (56) 510-121-es és az (56) 510-110/48-as telefonszámokon.

Állománygyarapítás és feldolgozás

Alaptevékenység

 • könyvtári állomány gyarapítása
 • beszerzett dokumentumok nyílvántartásba vétele, tartalmi és formai feltárása
 • könyvtári számítógépes katalógus építése és folyamatos gondozása
 • dokumentumok kölcsönzésre történő előkészítése
 • fölöslegessé vált és megrongálódott dokumentumok törlése

Könyvtárunk általános gyűjtőkörű közművelődési könyvtár. A Feldolgozó osztály feladata a gyűjtemény folyamatos gyarapítása. A beszerzésnél kiemelt figyelmet fordítunk az olvasói igényekre. Már állományba vett új dokumentumainkat olvasói kérésre soron kívül feldolgozzuk.

Minden évben fontos esemény számunkra az országos Ünnepi Könyvhét és a hozzákapcsolódó Gyermekkönyvhét, ahol lehetőségünk nyílik kortárs magyar szerzők első kiadású műveivel, illetve klasszikus irodalmi alkotások új kiadásaival gyarapítani könyvtárunkat.

A megyei könyvtár számára különösen értékesek azok a dokumentumok, amelyek alkotóik vagy tartalmuk révén helyi vonatkozásúak. Ezen művek beszerzésére nagy figyelmet fordítanak munkatársaink.

Gyarapítás módja

 • vásárlás, könyvárverés
 • kötelespéldány szolgáltatás
 • ajándék (*)
 • csere

(*) Magánkönyvtárában feleslegessé vált dokumentumait befogadjuk. Tanulmányok befejezése után vagy  költözéskor kiselejtezett könyvek más olvasók számára hozzáférhetővé válnak könyvtárunkban.

A könyvbeszerzés nagyságrendjének alakulása az elmúlt év (2007) adatai alapján:

  Vásárlás Ajándék Összesen
Könyv 6333 779 7112
CD 232 9 241
DVD 247 10 284
CD-ROM 9   9
Hangoskönyv 70   70
Kazetta 4   4