Jelenünk, múltunk

A könyvtár épülete

Az intézmény 1997. augusztus 27-én nyitotta meg kapuit a Kossuth tér 2. szám alatt található épületben.

Szolnok Verseghy Könyvtár
(Nagy László felvétele)

A főtér ezen szegletében, az északkeleti sarkon, a 18. század második felétől az 1890-es évek elejéig a „Fehér ló” fogadó állt, amelyet egy 1764. évi városi jegyzőkönyv említ először.

A fogadót kedvelték a szolnokiak, mivel a színiéletnek is teret adott és sok neves ember volt vendége: Ferdinánd trónörökös (1819), Széchenyi István (1845), Herman Ottó (1888).

1891-ben bontották le a Fehérló fogadót és kezdtek - a helyén ma is álló -  Pénzügyigazgatóság épületének felállításához. Ez időben ugyan is már több impozáns épület: a Magyar Király Szálló (a mai Damjanich János Múzeum) és a Városháza övezte a főteret, amelyet később – 1894-ben – Kossuth Lajosról neveztek el. Az 1876-os megyeszékhellyé válás után e feladatkörhöz szükséges középületeket emeltetett fel a város az 1880-as évek végére, csak a Pénzügyigazgatóságnak nem volt méltó helye.

Szolnok Kossuth tér - képeslaptár

Pénzügyi palota Szolnok - képeslaptár


Hofhauser Antal tervei alapján, Milkó Vilmos és Vaskovits Antal irányításával készült el az eredetileg egy emeletes épület 1891. novemberében, amelyre 1921-ben újabb szintet emeltek. Így nyerte el a létesítmény mai alakját. Az L alakú épület levágott sarki falsíkjára ekkor, 1921-ben készítették - a pelikános városcímer fölé - a magyar címer stukkót. A főhomlokzat középtengelyét egy homloksík előtt álló oszlop- és lizénpár által alátámasztott bábos korláttal szegélyezett erkély hangsúlyozza.

Az épület Tisza Antal utca (1863 és 1894 között Fehér ló) felőli homlokzata a főtérihez hasonló kiképzésű, középen kétszárnyú kapuval.

A Pénzügyi Palota kulturális szerepet is kapott, földszinti nagytermében az 1930-as években kiállításokat rendeztek.

1952-től 1957-ig egyetemi, levéltári célokat szolgált az épület, majd a Magyar Szociallista Munkáspárt Megyei Biztottsága költözött a falai közé. A két címert ekkor távolították el a homlokzatról. 1965-ben a pártbizottság új irodaházba költözött, így a Tiszaparti Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola kapta meg kollégium céljára az épületet.

Szolnok Kossuth tér - képeslaptár


A Tisza Antal utcai épületszárny volt az adóhivatali ház, majd a munkásőr parancsnokság székhelye. 1991-től pedig a gyermekkönyvtár és a zenei különgyűjtemény működését biztosította.

Szolnok Verseghy Ferenc Könyvtár

(Nagy László felvétele)

Dankó Zoltán építész eredeti stíluselemeket megőrző tervei alapján 1996 és 1997 között – a két épület összekapcsolásával és egy új, ötszintes udvari raktár felépítésével – méltó hely készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtár számára.

Kósa Károly cikke nyomán
 

Könyvtártörténeti vázlat

1933. Szolnoki Könyvtár- és Múzeumegyesület megalakulása
1934. november 11. Szolnok Városi Könyvtár megnyitotta kapuit az olvasóközönség előtt
1948. május 1. a 2. világháború után újra olvasói rendelkezésére állt a könyvtár
1950. június Körzeti Könyvtár alakult Szolnokon a megye könyvtárügyének irányítására
1951. január 1. a Városi Könyvtár különvált a múzeumi gyűjteménytől
1952. november 6. a fenti intézmények egyesítésével létrejött a Megyei Könyvtár (2042/13/1952. sz. MT.h.)
1954. április 2. Könyvtárunk felvette Verseghy Ferenc nevét
1955. március 1. önállósult a könyvtár gyermekrészlege az Úttörőház (ma Technika Háza) Kossuth utcai épületében
 1958. november 1. megkezdte munkáját az intézmény könyvkötészete
 1963. április 3. a könyvtár a Damjanich Múzeum épületébe költözött a Kossuth tér 4. sz. alá
 1970. Pedagógiai Szakszolgálat létrehozása a könyvtár keretein belül, melynek szakkönyvtár gyűjteményéből jött létre a később megalakult Megyei Pedagógia Intézet könyvtára
 1970-1988. a könyvtár szakszolgálata Rövid úton címmel pedagógiai folyóiratszemlét adott közre, amely közel két évtizeden keresztül segítette a megyei iskolavezetőit és pedagógusait
 1970-1989. együtt, a megyei könyvtárak együttműködési híradója a Megyei Könyvtárközi Bizottság időszaki kiadványát intézményünk vezetősége jelentette meg két évtizeden keresztül
 1971-1980. középfokú népművelő-könyvtáros képzés folyt intézményünkben, mint a Debreceni Tanítóképző Intézet szolnoki kihelyezett levelező konzultációs központ
 1972. december 14-15. megrendezésre került az első Verseghy tudományos emlékülés és megszületett az In memoriam Verseghy Ferenc kiadványsorozat
 1974. július 4.  Hang- és videotár különgyűjteményének megnyitása az Ünnepi Könyvhét alkalmából
 1976-2004. Verseghy nyelvművelő verseny
 1978-1985. a megyei könyvtár és a színház közös kiadásában jelent meg a Szigligeti Színház műhelye című sorozat, amely 7 évad 45 szövegkönyvét tartalmazza; a két intézmény együttműködésnek keretén belül született meg egy színházi adattár és bibliográfia valamint az 1979/80 évad évkönyve is
 1981-1986. könyvtárkezelői tanfolyam keretein belül folytatták munkatársaink a szakmai képzést
 1986-1992 a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola kihelyezett könyvtárszakos képzésén összesen 66-an szereztek oklevelet
1987. augusztus 5-8. Magyar Könyvtárosok Egyesületének 19. Vándorgyűlése Szolnokon került megrendezésre
1992. január útjára indult a Kaptár,  amely a Területi Szolgálat módszertani tájékoztatója és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója
1993. az intézmény közigazgatási szakrészleggel bővült
1993. március 29-április 2. Könyvtári Kulturális Napok programsorozat hagyományteremtő rendezvényei
1995. május 16. a megyei önkormányzat címzett támogatást nyert a könyvtár átalakítására
1995. szeptember 1. TextLib integrált könyvtári rendszer munkába állítása
1997. július 1. útjára indult a könyvtár első honlapja
1997. augusztus 25. Horn Gyula miniszterelnök adta át az új könyvtárépületet
1997. augusztus 27. a gyűjtemény kinyitotta kapuit olvasói előtt is
1997-2006 a könyvtárosasszisztens - középfokú végzettséget adó - tanfolyam két évente fogadta a szakképzésre jelentkezőket
1999. április 29. British Council angol nyelvi különgyűjteményének megnyitása
1999. október 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Elektronikus Könyvtár (VFEK) elindítása a könyvtár honlapján
2001. október 1. Európai Információs Pont működésének kezdete
2002. november 11. a megyei könyvtár megalakulásának 50. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepség
2003. december megalakult a Könyvtárosok Kórusa
2004. július 14-16. az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 11. országos tanácskozásának intézményünk adott otthont
2005. november 15. Corvina integrált könyvtári rendszer munkába állítása
2007. január 1. a könyvtár és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művelődési, Továbbképzési és Sportintézet összevonásra került, az új intézmény elnevezése Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézet
2012. január 1.
a megyék konszolidációja keretében a megyei önkormányzat fenntartásában lévő intézményeket az állam vette át. A Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei Intézményfenntartó Központ irányítása alatt egy évig működött gyűjteményünk.
2013. január 1.
intézményünk Szolnok város fenntartásába került át, és összevonásra került a Hild Viktor Városi Könyvtárral Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény néven.

 

Igazgatók

 

Illek József (1952-1954)

Kisfaludi Sándor (1954-1962)

Dr. Nagy János (1962-1965)

Imre Lajos (1966-1969)

Dr. Nyitray Lajos (1969-1970)

Szurmay Ernő (1970-1984)

Ecseki Jánosné (1984-1985)

Dr. Horváth Károly (1985-1991)

Pápayné Kemenczey Judit (1991)

Bertalanné Kovás Piroska (1991-2011)

Takáts Béla (2011-2012)

Lászlóné Nagy Ilona (2012-2016)

Czakóné Gacov Katalin (2016-)

Verseghy Ferenc Könyvtár emlékkönyve 2002

 

Kitüntetett könyvtárosok

Almási Gizella Miniszteri Dicséret ,1986
Árvainé Zsíros Eszter Kiáló Munkáért, 1983; KISZ KB dicsérő oklevél, 1976; Törzsgárda bronz fokozat, 1980; Szocialista Kulturélrt, 1989; Verseghy Könyvtárért díj 2010
Bálint István Miniszteri Dicséret, 1962
Bálint Istvánné Szocialista Kulturáért, 1959; Társadalmi Munkáért ezüst fokozat, 1975; Szocialista Kulturáért, 1976; Társadalmi Munkáért arany fokozat, 1978
Bertalanné Kovács Piroska Szinnyei József-díj, 2003; Könyvtárügyért díj, 2011
Bodócsi Margit Kiváló Munkáért, 1982
Czaga László Szocialista Kulturáért, 1980;  Törzsgárda ezüst fokozat, 1984
Czenke Judit Miniszteri Dicséret, 1988; 25 éves szolgálatért emlékplakett 1995
Csáti Péterné Szocialista Kulturáért, 1984; Miniszteri Dicséret, 1990; Verseghy Ferenc Könyvtárért Díj, 1994; Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közművelődéséért, 1999
Dr. Cseh István Szolnok Megyei Tanács VB. Művelődési Osztály Vezetetője Elsimerő Oklevele, 1973
Csordás Mihályné 25 éves szolgálatért emlékplkett, 1984
Dankóné Szabó Edit Miniszteri Dicséret, 1990; "Magyarországgal Európáért"-díj, 2008; Jász-Nagykun-Szolnok Megye Európa Díj 2011
Dévai Rezsőné Szocialista Kulturáért, 1958; 25 éves a Szocialista Magyar Könyvtár 1949-1974; Miniszteri Dicséret, 1984; 25 éves szolgálatért emlékplakett, 1984
Ecseki Jánosné Miniszteri Dicséret, 1968; Szocialista Kulturáért, 1978, 1988; Társadalmi munkáért bronz fokozat, 1984; 25 éves szolgálatért emlékplakett, 1984
Dr. Erdeiné Osztaffy Annamária Miniszteri Dicséret, 1989
Ehrlich Ivánné Miniszteri Dicséret, 1988
Esztó Péterné Miniszteri Dicséret, 1982
Farkas Gyuláné Szocialista Kulturáért, 1984
Gregorné Földi Mária

Vállalati Kiváló Dolgozó, 1975; Miniszteri Dicséret, 1987

Gyárfás Pálné Papszt Judit Kiváló Munkáért, 1981
Hajdú Imréné Törzsgárda ezüst fokozat, 1984; Miniszteri Dicséret, 1989; Törzsgárda arany fokozat, 1989
Halász Lászlóné Kiváló Dolgozó, 1976; Kiváló Munkáért, 1978
Dr. Horváth Attiláné Miniszteri Dicséret, 1974; Országos Úttörőelnökség Dicsérők Oklevele, 1979; Szocialista Kulturáért, 1984; HNF Kiváló Társadalmi Munkáért, 1985; Verseghy Könyvtárét Díj, 1994; Népművelésért Díj, 2000
Horváthné Simon Erzsébet KISZ KB Dicsérő Oklevél; Kiváló Dolgozó
Dr. Kardos Józsefné Miniszteri Elismerő Oklevél, 1963, Szocialista Kulturáért
Kisfaludi Sándor Kiváló Népművelő
Kósa Károly Kiváló Dolgozó, 1980
Kovordányi Györgyné Kiváló Munkáért, 1985
Kozma Józsefné Miniszteri Dicséret, 1990
Lászlóné Nagy Ilona Szinnyei József-díj, 2010; Címzetes igazgatói cím, 2013; Bánffy Miklós-díj 2014
Lázi László Miniszteri Elsimerő Oklevél, 1963; Kiváló Dolgozó, 1974
Lengyel Gézáné Szocialista Kulturáért, 1977; Kiváló Munkáért, 1984; 25 éves szolgálatért emlékérem, 1984; Miniszteri Dicséret, 1990
Locskai Lajosné Miniszteri Dicséret, 1990
Lukács Andrásné Közművelődés Kiváló Dolgozója, 1970
Majzik Szilveszterné Miniszteri Dicséret, 1983
Mészáros Lászlóné Kiváló Munkáért, 1979
Modla Dezsőné Kiváló Munkáért, 1980, 1988; Verseghy Könyvtárért Díj, 1994
Dr. Nagy János

Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1955; Szocialista Kulturáért, 1964

Nagy Lászlóné Kiváló Munkáért, 1978, 1986
Nagyné Papp Annamária KISZ KB Dicsérő Oklevele, 1984; Minsizteri Dicséret, 1987
Nagypál Istvánné Miniszteri Dicséret, 1989; Szakszervezeti Munkáért bronz fokozat, 1988
Németh Margit Miniszteri Dicséret, 1988;
Némethné Matastik Magdolna Egyesületi Munkáért Emlékérem, 2015
Ördög Béláné Miniszteri Dicséret, 1976; Kiváló Munkáért,1988
Pálinkás Imréné Verseghy Könyvtárért Díj, 1994
Pápay Lászlóné Kiváló Népművelő (1968), KISZ KB Dicsérő Oklevél (1970), Társadalmi munkáért ezüst fokozat (1975), Ifjúságért érdemérem (1976), Szolnok Megyei Tanács Nívódíja (1977), Szabó Ervin Emlékérem (1979), A gyermekekért érdemérem (1984), 25 éves szolgálati emlékérem (1984), Darvas József emlékplakett (1988), Szolnok Megyei Tanács Közművelődési Díja (1988), Csüry Bálint-díj (1992), a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje (1996), Ezüst Pelikán díj (1997).
Péter Ferencné Kiváló Dolgozó, 1976; SZOT Elnökség Dicsérő Oklevél, 1979; Miniszteri Dicséret, 1985
Pilissy Erzsébet Verseghy Könyvtárért Díj, 1994
Polónyiné Nagy Mária Miniszteri Dicséret, 1987
Rékassy Ildikó Miniszteri Dicséret, 1975; Szocialista Kulturáért, 1979; Kiváló Munkáért,1987;  25 éves szolgálatért emlékérem, 1984; Tőkés Sándor-díj 2011
Rózsahegyi István Szocialista Kulturáért, 1964
Simon Ferencné Szolnok Megyei Tanács Elnöki Dicséret, 1977; Kiváló Munkáért, 1982, 1989; 25 éves szolgálatért emlékérem, 1984
Sütő Gyuláné Miniszteri Dicséret, 1990
Szabó Ernőné Miniszteri Dicséret, 1964
Szabó Jánosné Kiváló Munkáért, 1981; 25 éves szolgálatért emlékplakett, 1984
Széphalmi Istvánné Miniszteri Dicséret, 1968, 1975; Társadalmi munkáért ezsüt fokozat, 1975; Szocialista Kulturáért, 1978; Kiváló Munkáért, 1986
Szurmay Ernő Okktatásügy Kiváló Dolgozója,1953, 1966; MSzBT aranykoszorús jelvény, 1954, 1964; Szocialista Kultúráért, 1963; Társadalmi munkáért aranyfokozat, 1965; Kiváló tanár,  1969; Munka Érdemrend Ezüst fokozat, 1970; Felszabadulási jubileumi emlékérem, 1970); Szolnok Megye Közművelődési díj, 1973; Szolnokért emléklplakett, 1975; Szolnok MT VB Közművelődési Díj, 1975; Szolnok Megyei Tanács Nagydíja, 1976; MKKE Jubileumi Köyvheti Emlékérem, 1979; Munka Érdemrend Arany Fokozat, 1982; Kátay Gábor Emlékérem, 1983; Pro Urbe, 1983; Április 4 Emlékérem, 1984; TIT Aranykoszorú, 1984; Szabó Ervin Díj, 1984; HNF OT Népfront Munkáért ezüst fokozata, 1988; Kiváló Ismeretterjesztő, 1989; Ezüst Pelikán-díj, 1996; Szolnok díszpolgára, 2008; Toldy Ferenc-díj, 2008
Szűcs Gyuláné Miniszteri Dicséret, 1983; MUSZ OT Dicsérő Oklevél, 1986; Szocialista Kulturáért, 1989;  Miniszteri Dicsérő Oklevel, 1990
Takáts Béla Miniszteri Dicséret, 1987; Szinnyei József-díj, 2012;  Kertész Gyula Emlékérem, 2015
Thoroczkay Rudolfné Magyar Népköztársaság Érdemérem bronz fokozat, 1952; 25 éves Szolgálatért Emlékplakett, 1984
Tóth Etelka Edit Verseghy Köyvtárért Díj, 1994
Tihi Antalné KISZ Aranykoszorús jelvény, 1988
Tóth Pálné Miniszteri Dicséret, 1982
Dr. Török Emil Közbiztonsági Érem arany fokozat, 1956; Miniszteri Docséret, 1970; Szocialista Kulturáért, 1972; Kiváló Munkáért, 1984; Szolnok Megyei Tanács Közművelődési Díja, 1990
Varga Miklós Kiváló Dolgozó, 1984

Összeállította Csáti Péterné. Kiegészítés Károly Nóra