Állománygyarapítás és feldolgozás

Alaptevékenység

  • könyvtári állomány gyarapítása
  • beszerzett dokumentumok nyílvántartásba vétele, tartalmi és formai feltárása
  • könyvtári számítógépes katalógus építése és folyamatos gondozása
  • dokumentumok kölcsönzésre történő előkészítése
  • fölöslegessé vált és megrongálódott dokumentumok törlése

Könyvtárunk általános gyűjtőkörű közművelődési könyvtár. A Feldolgozó osztály feladata a gyűjtemény folyamatos gyarapítása. A beszerzésnél kiemelt figyelmet fordítunk az olvasói igényekre. Már állományba vett új dokumentumainkat olvasói kérésre soron kívül feldolgozzuk.

Minden évben fontos esemény számunkra az országos Ünnepi Könyvhét és a hozzákapcsolódó Gyermekkönyvhét, ahol lehetőségünk nyílik kortárs magyar szerzők első kiadású műveivel, illetve klasszikus irodalmi alkotások új kiadásaival gyarapítani könyvtárunkat.

A megyei könyvtár számára különösen értékesek azok a dokumentumok, amelyek alkotóik vagy tartalmuk révén helyi vonatkozásúak. Ezen művek beszerzésére nagy figyelmet fordítanak munkatársaink.

Gyarapítás módja

  • vásárlás, könyvárverés
  • kötelespéldány szolgáltatás
  • ajándék (*)
  • csere

(*) Magánkönyvtárában feleslegessé vált dokumentumait befogadjuk. Tanulmányok befejezése után vagy  költözéskor kiselejtezett könyvek más olvasók számára hozzáférhetővé válnak könyvtárunkban.

A könyvbeszerzés nagyságrendjének alakulása az elmúlt év (2007) adatai alapján:

  Vásárlás Ajándék Összesen
Könyv 6333 779 7112
CD 232 9 241
DVD 247 10 284
CD-ROM 9   9
Hangoskönyv 70   70
Kazetta 4   4