Reply to comment

Lépésről lépésre - Generációs olvasási kihívás

Időpont: 
2018. March 22. (Thursday) 08:00 - 2018. September 30. (Sunday) 00:00

Játékszabály itt tekinthető meg: 

Könyvajánló: felnőtteknek  és gyerekeknek 

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h3> <h4> <p> <br> <table> <tr> <td> <img> <div> <span>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.